Povinnosť pre neziskovky používať elektronické schránky od 1. júna 2020

Občianskym združeniam a iným nepodnikateľským právnickým osobám úrady povinne doručujú dokumenty len do ich elektronickej schránky už od 1. júna 2020.

Čítať celé

Otvorenie škôl od 1. júna 2020

Prehľad dôležitých zmien a úloh pre zriaďovateľov, zamestnancov škôl, detí a žiakov a ich zákonných zástupcov k obnove školského vyučovania za podmienky, že tak rozhodne zriaďovateľ v MŠ, ZŠ, v zariadeniach školského stravovania a školských kluboch detí, a to v stanovenom rozsahu a za týmto účelom.

Čítať celé

Vnútorný predpis pri vykonávaní práce z domu (školstvo)

Smernica upravuje podrobnosti o vykonávaní práce počas prerušenia vyučovania, vykonávaní a prideľovaní práce z domu, posudzovaní prekážky v práci na strane zamestnávateľa, evidovaní práce z domu, poskytovaní platu, určovaní dovolenky, zabezpečení zamestnancov počas karantény.

Čítať celé

Zmena pri vymáhaní poplatku za odpad od maloletých

Príspevok objasňuje nejednoznačnú formuláciu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pri vymáhaní miestneho poplatku.

Čítať celé

Smernica o adaptačnom vzdelávaní

Smernica stanovuje pravidlá realizácie a ukončenia adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov a začínajúcich odborných zamestnancov podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky o vzdelávaní v profesijnom rozvoji.

Čítať celé

Usmernenie ÚVZ SR k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie

1. 6. 2020  /  Úrad verejného zdravotníctva SR

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal usmernenie k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie.

Čítať celé

Účtový rozvrh pre subjekt verejnej správy, Interná smernica pre účely poistenia majetku

28. 5. 2020  /  PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Prvá smernica (rámcová účtová osnova) obsahuje usporiadanie účtových tried, prípadne účtových skupín alebo syntetických účtov na účtovanie účtovných prípadov a ich číselné a slovné označenie a podsúvahové účty. Druhá smernica slúži na zabezpečenie jednotného postupu pri poisťovaní majetku subjektu verejnej správy.

Čítať celé

Od 1. júna sa spustí druhá vlna aktivácie e-schránok pre právnické osoby

28. 5. 2020  /  TASR

Od pondelka 1. júna sa spustí druhá vlna aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby, ktoré nie sú evidované v Obchodnom registri, ale sú zapísané v iných registroch.

Čítať celé

Vláda poskytne príspevok na nájom

25. 5. 2020

Bratislava 20. mája (TASR) – Vláda poskytne príspevok na nájom nájomcom, ktorí mali z hygienických dôvodov zatvorené svoje prevádzky. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽaNO) na brífingu po stredajšom rokovaní vlády.


Ministerstvo spravodlivosti pripravilo návrh na ochranu podnikateľov počas pandémie COVID-19

16. 4. 2020

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vláda návrh zákona schválila 14. 4. 2020 a posunula ho do skráteného legislatívneho konania. V Zbierke zákonov bol publikovaný 25. 4. 2020 pod č. 92/2020 Z. z.


Prvé opatrenia na pomoc ekonomike

30. 3. 2020

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s vecne príslušnými rezortami vypracovalo prvých 7 základných opatrení na pomoc slovenskému hospodárstvu v čase koronakrízy. 

Sumy životného minima by sa mali od júla zvýšiť o 2,2 %

1. 6. 2020  /  TASR

Životné minimum má vplyv na rôzne premenné v rámci daňového systému, ako napríklad daňový bonus na dieťa, výška nezdaniteľnej časti základu dane a podobne. Zvýšenie životného minima je určujúce aj pre následné úpravy desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov, napríklad aj pre rodinné prídavky, náhradné výživné, rodičovský príspevok, minimálne dôchodky, dávky v hmotnej núdzi.

Čítať celé

Od 1. júna sa spustí druhá vlna aktivácie e-schránok pre právnické osoby

28. 5. 2020  /  TASR

Od pondelka 1. júna sa spustí druhá vlna aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby, ktoré nie sú evidované v Obchodnom registri, ale sú zapísané v iných registroch.

Čítať celé

Žiadosti o príspevky prvej pomoci za apríl treba podať do nedele

28. 5. 2020  /  TASR

Žiadosti o príspevky prvej pomoci zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dosahov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení za mesiac apríl môžu záujemcovia zasielať už len do nedele 31. mája do polnoci.

Čítať celé