Zostavenie a schvaľovanie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC

Zámerom príspevku je zadefinovať legislatívne východiská zostavenia a schvaľovania rozpočtu obce a rozpočtu VÚC, priblížiť proces zostavovania rozpočtu so zreteľom na špecifiká vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré tvorbu rozpočtu ovplyvňujú.

Čítať celé

Najčastejšie chyby a nedostatky v hospodárení s verejnými prostriedkami v RO a PO

Príspevok rozoberá tvorbu a evidenciu fondov v rozpočtových a príspevkových organizáciách, poskytovanie preddavkov, nedostatky v oblasti rozpočtovania, prostriedky získané z podnikateľskej aktivity a financovanie formou iných príspevkov.

Čítať celé

Kompetencie orgánov školskej samosprávy

Prečítajte si o prenose kompetencií z orgánov štátnej správy na územnú samosprávu v oblasti školstva, ale aj o zriadení orgánov školskej samosprávy, ktorými sú rada školy/rada školského zariadenia, obecná školská rada, územná školská rada.

Čítať celé

Ako postupovať pri proteste prokurátora proti VZN obce

Jedným z oprávnení obce je vydávať všeobecne záväzné nariadenia, ktorými sa určitá zákonná kompetencia obce bližšie a podrobnejšie upravuje na miestne podmienky. Toto oprávnenie však nie je bezbrehé a neoprávňuje obce upraviť a regulovať nariadením čokoľvek.

Čítať celé

Smernica: Zoznam poskytovaných ochranných pracovných prostriedkov

Smernica stanovuje konkrétne typy poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (pre profesie školník/správca budovy, učiteľ druhého stupňa ZŠ – predmet chémia, upratovačka, vedúca kuchyne/kuchárka/pomocná sila v kuchyni).

Čítať celé

Čakajú nás najväčšie reformné zmeny v školstve

22. 10. 2021  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva v týchto týždňoch prináša kľúčové reformy, ktoré skokovo posunú školstvo do 21. storočia. Základom zmien v školstve sú tri hlavné zákony, ktoré aktuálne schválila Národná rada SR.

Čítať celé

Financovanie súkromných a cirkevných škôl by sa mohlo upraviť

22. 10. 2021  /  Národná rada Slovenskej republiky

Odstrániť by sa malo „nerovné postavenie zriaďovateľov týchto škôl v porovnaní so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov, ak ide o prerozdeľovanie podielových daní“.

Čítať celé

Nakladanie s majetkom obce, najdôležitejšie typy úkonov s ním (ONLINE ROZHOVOR)

19. 10. 2021  /  JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému Nakladanie s majetkom obce ‒ najdôležitejšie typy úkonov s ním, položte otázku nášmu odborníkovi z praxe JUDr. Jakubovi Ulaherovi v online rozhovore dňa 26. 10. 2021 v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod.

Čítať celé

Návrh zákona zjednotí pravidlá vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy v rámci EÚ

18. 10. 2021

NR SR na schôdzi, ktorá začína 19. 10. 2021 bude rokovať aj vládnom návrhu novely zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v druhom čítaní.


Návrh zákona o mediálnych službách a zákona o publikáciách

12. 10. 2021

Ministerstvo kultúry SR predložilo v októbri. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o mediálnych službách a s ním súvisiaci zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách).


Nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach

27. 9. 2021  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo dňa 20. 9. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o riešení hroziaceho úpadku.

Obce by mohli oslobodiť od dane aj priestory na šport

21. 10. 2021  /  TASR

Obciam, ktoré sú správcom dane z nehnuteľností, by sa mala vytvoriť právna možnosť oslobodiť od dane, alebo znížiť túto daň aj v prípade stavieb a nebytových priestorov slúžiacich na šport a športové aktivity.

Čítať celé

Odloží sa splatnosť poistného za október aj za už odložené mesiace

20. 10. 2021  /  TASR

Odložené poistné sa bude platiť postupne v trojmesačných intervaloch v rozpätí od 31. marca 2022 do 31. marca 2024.

Čítať celé

Dvojnásobná sadzba superodpočtu zvýšila záujem firiem

18. 10. 2021  /  TASR

V zozname subjektov uplatňujúcich si superodpočet za rok 2020 pribudlo po odložených daňových priznaniach 266 subjektov, ktoré spolu čerpali trojnásobok objemu superodpočtu ako 140 subjektov v prvom zozname.

Čítať celé

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.