Ukončovanie podnikateľskej aktivity obce

Podnikateľskou aktivitou obce budeme chápať všetky možné a dovolené formy podnikania, pričom sa sústredíme na pohľad zániku týchto činností, teda ukončovanie podnikania obce, nech už je vykonávaná v akejkoľvek forme.

Čítať celé

Vzor Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Od 1. januára 2021 budú všetky školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, okrem školských účelových zariadení (škola v prírode, zariadenie školského stravovania a stredisko služieb škole), prvýkrát vypracovávať Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy.

Čítať celé

Nové možnosti obcí riešiť niektoré porušenia pravidiel cestnej premávky

S účinnosťou od 1. 5. 2021 získajú obce a mestá oprávnenie riešiť aj niektoré porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.

Čítať celé

Informácie o účtoch pre neziskové organizácie

On-line publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín v účtovnom období 2021.

Čítať celé

Informácie o účtoch pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce, mestá a VÚC

Aktualizovaná on-line príručka Účtovné súvzťažnosti 2021 pre RO a PO, obce, mestá a VÚC s prehľadom súvzťažného účtovania na syntetických účtoch, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých účtových tried a účtových skupín.

Čítať celé

Novela zákona o verejnom obstarávaní zvýši limit pre malé zákazky na dvojnásobok

14. 5. 2021  /  TASR

Predkladateľ navrhuje účinnosť novely zákona o verejnom obstarávaní od 1. januára 2022, avšak s trojmesačným odkladom pri povinnosti používať elektronické prostriedky a s dvojročným odkladom pri povinnosti vykonávať činnosti prostredníctvom odborného garanta.

Čítať celé

Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave JÚ

13. 5. 2021  /  Finančné riaditeľstvo SR

Metodické usmernenie k účtovaniu v súvislosti so zabezpečení stravovania zamestnancov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.

Čítať celé

Zmeny v rozpočte - rozpočtové opatrenia (ONLINE ROZHOVOR)

13. 5. 2021  /  Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému zmeny v rozpočte - rozpočtové opatrenia, polože otázku našej odborníčke Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej v online rozhovore dňa 18. 5. 2021 v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod.

Čítať celé

Poslanci schválili novelu upomínacieho konania, ktorá zlepšuje prístup spotrebiteľov k spravodlivosti

7. 5. 2021  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

NR SR schválila 5.5.2021 zmenu v zákone o upomínacom konaní a povinnosť súdu prihliadať na postavenie žalovaného ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu a posudzovať vecné odôvodnenie odporu miernejšie.


Pripravovaná novela Daňového poriadku

28. 4. 2021  /  Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií SR dňa 27. 4. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh novely zákona o správe daní.


Návrh zákona o významných investíciách

10. 3. 2021  /  Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 9. 3. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh zákona o významných investíciách.

FS vrátila klientom na preplatkoch z daní a bonusov viac ako 300 miliónov eur

13. 5. 2021  /  TASR

Finančná správa už vrátila klientom na preplatkoch z daní a bonusov viac ako 300 miliónov eur. Ide o daňovníkov, ktorí podali daňové priznanie v riadnom termíne do konca marca a jeho výsledkom bol preplatok z dane z príjmu za rok 2020.

Čítať celé

Pripravovaná legislatíva zruší jednoduché spoločnosti na akcie

12. 5. 2021  /  TASR

Zníženie základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným na jedno euro alebo doplnenie základného imania zo zisku spoločnosti, zrušenie možnosti vydávania akcií na doručiteľa či zrušenie právnej formy jednoduchej spoločnosti na akcie, to sú iba niektoré z návrhov zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností, ktorý schválila vláda.

Čítať celé

Finančná správa aktualizovala Index daňovej spoľahlivosti

12. 5. 2021  /  TASR

Finančná správa aktualizovala hodnotenie daňových subjektov v rámci Indexu daňovej spoľahlivosti. Klientom, ktorých vyhodnotila ako spoľahlivých, oznámi hodnotenie v najbližších dňoch a budú im prináležať viaceré benefity.

Čítať celé

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.