Výpočet dlhu obce v roku 2020

Príspevok je venovaný spôsobu výpočtu dlhu obce v súčasnom roku v zmysle pravidiel, ktoré ustanovuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a tiež osobitný predpis, ktorým je ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti.

Čítať celé

Prijatie žiaka, ktorý je štátnym občanom SR a neovláda štátny jazyk

Ako postupovať, ak od školského roka 2020/2021 chce dať rodič do školy zapísať žiakov, ktorí nerozprávajú slovenským jazykom? Môžu mať nejaké úľavy, resp. IVVP – individuálny výchovno-vzdelávací program? Ako ich hodnotiť, vzdelávať?

Čítať celé

Smernica - Normatívy spotreby upratovačských prác

Smernicou sa určujú normatívy spotreby upratovačských prác na účely určenia rozsahu upratovacej plochy jednotlivým upratovačkám školy/školského zariadenia a určenia počtu upratovačiek školy/školského zariadenia s ohľadom na množstvo, rozsah a náročnosť vykonávanej práce.

Čítať celé

Neospravedlnené vymeškávanie vyučovacích hodín v škole

Príspevok rozoberá povinnosti zákonného zástupcu z hľadiska školskej dochádzky, postup riaditeľa školy pri evidencii neospravedlnených hodín žiaka aj postup obce pri riešení priestupku zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku.

Čítať celé

Smernica o poskytovaní osobných príplatkov zamestnancom školy

Smernica o poskytovaní osobných príplatkov je interný predpis metodického a organizačného charakteru, ktorého zmyslom je vymedziť metódy, spôsoby, formy a postupy pri odmeňovaní zamestnancov v podobe poskytovania osobných príplatkov.

Čítať celé

Ministerstvo školstva zavedie novinku vo financovaní vysokých škôl

21. 9. 2020  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje do financovania vysokých škôl zaviesť nový prvok – výkonnostné zmluvy.

Čítať celé

Aktualizovaný manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

18. 9. 2020  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Manuál opatrení pre materské školy, základné školy a niektoré školské zariadenia, pre stredné školy a manuál pre špeciálne výchovné zariadenia.
Čítať celé

Opatrenie ÚVZ SR – opatrenie prevádzky a hromadné podujatia od 18. 9. 2020

17. 9. 2020  /  Úrad verejného zdravotníctva SR

Cieľom tohto opatrenia je realizovať ďalšie potrebné kroky vedúce k zabráneniu explozívneho šírenia ochorení, predchádzať zvyšovaniu smrtnosti a v neposlednom rade i možnému preťaženiu zdravotného systému Slovenskej republiky.

Čítať celé

Návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku

26. 8. 2020  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda SR schválila návrh zákona, ktorý má zaviesť režim správy majetku zaisteného najmä v trestnom konaní. Má zaviesť nový trestný čin zneužitia práva a nový trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody. 


Príprava koncepcie zavedenia systému skrátenej pracovnej doby „kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku

14. 8. 2020  /  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo informáciu o príprave koncepcie zavedenia systému skrátenej pracovnej doby „kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku na účely konzultácií s podnikateľskými subjektmi.


Návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov

11. 8. 2020  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do MPK návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a novelu zákona o konkurze pre zefektívnenie tzv. malého konkurzu.

Poslanci schválili novelu zákona, ktorou sa má zlepšiť voľný pohyb tovaru

18. 9. 2020  /  TASR

Voľný pohyb tovaru, ktorý už bol v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte Európskej únie, sa má zlepšiť. Počíta s tým vládna novela zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise.

Čítať celé

Na zásielky z tretích krajín sa má zrušiť oslobodenie od DPH

17. 9. 2020  /  TASR

Od 1. januára budúceho roka má dôjsť k zásadným zmenám pri uplatňovaní DPH pri elektronickom obchodovaní s tovarom. Po novom sa má zrušiť oslobodenie od dane pri dovoze malých zásielok z tretích štátov, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur. Vyplýva to z novely zákona o DPH, ktorú posunul parlament do druhého čítania.

Čítať celé

Antikorona opatrenia v oblasti daní sa rušia koncom septembra

16. 9. 2020  /  TASR

Opatrenia vlády v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v oblasti daní a účtovníctva sa rušia ku koncu septembra. Ide najmä o podanie daňových priznaní a zaplatenie daní.

Čítať celé

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.