Rozhodovanie v režime infozákona s aspektom na ochranu autorských práv

Zámerom textu je poukázať na osobitosti rozhodovacieho, a to najmä odvolacieho procesu, ktorý je v režime infozákona špecifický, pričom dôraz je venovaný osobitnej kategórii žiadostí o informácie, ktorými sú žiadosti o poskytovanie duševného vlastníctva.

Čítať celé

Zmeny v poplatkoch za uloženie odpadov a príspevok na podporu triedeného zberu BRO

Článok rozoberá náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku, zmenu mechanizmu prerozdeľovania príjmov z poplatku za uloženie odpadov, zmenu výšky príjmov z poplatku za uloženie odpadu a zmenu úrovne vytriedenia komunálneho odpadu.

Čítať celé

Účtovanie prostriedkov EÚ v organizáciách štátnej správy a samosprávy

Súčasťou príspevku sú aj nezrovnalosti a finančné opravy účtovania prostriedkov EÚ, ako aj príklady účtovania prostriedkov z fondov EÚ prijatých spôsobom zálohových platieb jednotlivých organizácií verejnej správy.

Čítať celé

Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

V príspevku upozorňujeme v širšom kontexte na novelu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy účinnú od 27. mája 2021.

Čítať celé

Školský poriadok materskej školy

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka. Školský poriadok je vnútorným dokumentom školy, ktorý predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie kolektívu detí, ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov i ostatných zamestnancov materskej školy.

Čítať celé

Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ONLINE ROZHOVOR)

21. 6. 2021  /  JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, položte otázku nášej odborníčke z praxe JUDr. Jane Kňazovickej v online rozhovore dňa 24. 6. 2021 v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod.

Čítať celé

Zmeny zákona o sociálnych službách

21. 6. 2021  /  Redakcia

S účinnosťou od 1. júla 2021 nastanú zmeny v zákone o sociálnych službách.

Čítať celé

Orgány obce, rokovanie obecného zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia obce (ONLINE ROZHOVOR)

16. 6. 2021  /  JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému orgány obce, rokovanie obecného zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia obce, položte otázku nášmu odborníkovi z praxe JUDr. Jakubovi Ulaherovi v online rozhovore dňa 22. 6. 2021 v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod.

Čítať celé

MS SR pripravuje zmenu zákona o obchodnom registri

22. 6. 2021

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zefektívnenie dopĺňania identifikačných údajov osôb v určitom právnom postavení do obchodného registra tak, aby sa v čo najväčšej miere eliminovala povinnosť doplniť identifikačné údaje zo strany zapísaných osôb.  


Vládny návrh novely Trestného poriadku ku kolúznej väzbe

1. 6. 2021

Dňa 28. 5. 2021 bol do Národnej rady SR predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.


Chystané zmeny vo verejnom obstarávaní

17. 5. 2021

Podpredseda vlády Slovenskej republiky a predseda Úradu pre verejné obstarávanie predložili dňa 12. 5. 2021 do legislatívneho procesu návrh novely zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Od 1. júla 2021 dochádza k pozastaveniu poskytovania SOS dotácie

17. 6. 2021  /  TASR

Vzhľadom na priaznivý vývoj pandemickej situácie, postupné uvoľňovanie a naviazanie pandemických opatrení na celonárodný COVID automat a opätovnú možnosť vykonávať zárobkovú činnosť, s účinnosťou od 1. júla 2021 dochádza k pozastaveniu poskytovania tzv. SOS dotácie.

Čítať celé

V júli prechádzame na Prvú pomoc bez opatrenia 3B

14. 6. 2021  /  TASR

Vláda schválila naviazanie Prvej pomoci na COVID automat. Každý by tak mal vedieť, na akú pomoc bude mať nárok v konkrétnej covidovej situácii. Od júla sa prejde na Prvú pomoc bez opatrenia 3B.

Čítať celé

M. Krajniak sa chystá od júla zvýšiť sumu životného minima

3. 6. 2021  /  TASR

Suma životného minima sa má pri jednej plnoletej osobe zvýšiť z 214,83 eura mesačne na 218,06 eura.

Čítať celé

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.