Plat starostu 2020

Príspevok rozoberá výkon funkcie starostu, plat starostu a jeho určenie aj s príkladmi, odstupné, zástupcu starostu a iné náležitosti a požitky spojené s výkonom funkcie starostu.

Čítať celé

Majetkové priznanie vedúcich zamestnancov vo verejnej správe

Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok.

Čítať celé

Aké je byť poradcom v PP?

Záujem o služby Daňovej a Mzdovej pohotovosti Poradcu podnikateľa každoročne stúpa. Je to bezplatná odborná služba pre predplatiteľov a je poskytovaná v rôznych formách. Prečítajte si niekoľko konkrétnych odpovedí priamo z kuchyne Daňovej a Mzdovej pohotovosti.

Čítať celé

Zmeny zákona o odmeňovaní účinné od 1. septembra 2019 a od 1. januára 2020

Zákon o odmeňovaní je s účinnosťou od 1. januára 2020 opätovne dvakrát novelizovaný. Informácie o všetkých novelách sú uvedené v článku.

Čítať celé

Zostavenie záverečného účtu obce a VÚC

V príspevok rozoberá zostavenie záverečného účtu obce a VÚC, zameriava sa na legislatívne východiská, ako aj na praktický postup pri zostavení záverečného účtu obce a VÚC.

Čítať celé

Novela zákona o odpadoch – prehľad zmien od 27.12.2019 (videoškolenie)

20. 2. 2020  /  Ing. Peter Gallovič

Novela zákona o odpadoch prináša nepočetný rad zmien a zaujímavých noviniek. Po novom bude napríklad nakladanie s odpadmi zahŕňať aj zhodnocovanie odpadov vrátane triedenia odpadov, čo doposiaľ nebolo.

Čítať celé

Poznámky k účtovnej závierke samosprávy za rok 2019 už v predaji

20. 2. 2020

Poznámky sú povinnou súčasťou účtovnej závierky. Môžete si zakúpiť editovateľný formulár, ktorý Vám uľahčí zostavovanie poznámok za účtovné obdobie roka 2019.

Čítať celé

Portál, ktorý spája podnikateľa s účtovníkom | Inzercia

19. 2. 2020

Účto+ je skvelý nástroj pre podnikateľov rôznych veľkostí od živnostníka až po stredne veľkú firmu, s ktorým získa podnikateľ reálny prehľad o tom, čo sa v spoločnosti deje.

Čítať celé

Zmena vykonávacej vyhlášky k obchodnému registru k 1.10. 2020

30. 1. 2020  /  Redakcia

Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania zmenu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť.


Rozšírenie dôvodov dočasného pozastavenia funkcie sudcu a prokurátora

28. 11. 2019  /  Redakcia

Dňa 28. novembra 2019 vláda schválila návrh novely zákona o sudcoch. Navrhuje sa zavedenie opatrení uplatnených v prípadoch, ak je dôvodná pochybnosť, že činnosťou sudcov a prokurátorov bude ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva a prokurátorov.


Katastrálne územia pre začatie pozemkových úprav v roku 2020

22. 11. 2019  /  Redakcia

Na základe uznesenia vlády je v legislatívnom procese pod č. LP/2019/847 výber katastrálnych území pre pozemkové úpravy v roku 2020.

EÚ pridala na čierny zoznam daňových rajov ďalšie štyri zámorské krajiny

19. 2. 2020  /  TASR

Ministri financií EÚ aktualizovali zoznam EÚ týkajúci sa nespolupracujúcich daňových jurisdikcií. Ide o krajiny, ktoré v stanovenej lehote nesplnili EÚ požadované normy a pridali sa tak k ôsmim doterajším daňovým jurisdikciám na čiernom zozname.

Čítať celé

Zamestnanci môžu 2 % poukázať neziskovým organizáciám do konca apríla

12. 2. 2020  /  TASR

Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2 % zo svojich zaplatených daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám či iným vybraným prijímateľom.

Čítať celé

Zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu môže urobiť zamestnávateľ

3. 2. 2020  /  TASR

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2019 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 17. februára 2020 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Čítať celé