Nové pravidlá preukazovania a posudzovania bezúhonnosti pedag. a odborných zamestnancov

Pri zmenách v preukazovaní a posudzovaní bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov neprehliadnite dôležité termíny.

Čítať celé

Usmernenia k tvorbe školského poriadku + vzor

Školský poriadok je v zmysle školského zákona súčasťou pedagogickej dokumentácie. Za vypracovanie a vydanie školského poriadku je zodpovedný riaditeľ školy, ktorý má povinnosť prerokovať školský poriadok v pedagogickej rade a v rade školy.

Čítať celé

Zmeny v nastavení miestneho poplatku za rozvoj od 30. 11. 2019

Obce majú už tretím rokom možnosť na svojich územiach zavádzať miestny poplatok za rozvoj. Od 30. 11. 2019 nadobudne účinnosť novela, ktorá zavádza zmeny, na ktoré musia obce reagovať.

Čítať celé

Nová forma Pohotovosti: Online chat priamo na portáli

Vyriešte svoje otázky priamo prostredníctvom textových správ na webe! Na portál vssr.sk sme pridali novú formu Pohotovosti - online chat.

Čítať celé

Sociálny fond – otázky a odpovede

Článok rozoberá kto je povinný tvoriť sociálny fond, na aký účel sa môže použiť, kedy sa tvorí, ako sa účtuje z daňovoprávnych, účtovnoprávnych, pracovnoprávnych súvislostí.

Čítať celé

Zástupcovia zamestnancov, ich pôsobenie a práva (ONLINE ROZHOVOR)

11. 12. 2019  /  JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému zástupcovia zamestnancov, ich pôsobenie a práva, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Čítať celé

Slovenské centrum obstarávania | Inzercia

10. 12. 2019

SLOVENSKÉ CENTRUM OBSTARÁVANIA, o. z. už od svojho vzniku v roku 2012 systematicky vykonáva poradenskú, audítorskú a konzultačnú činnosť pre subjekty verejnej a štátnej správy v oblasti finančných analýz a konzultácií, verejného obstarávania a verejných obchodných súťaži.

Čítať celé

Ako môžu zamestnávatelia pomôcť pri živelnej udalosti

9. 12. 2019  /  SKDP, Slovenská komora daňových poradcov

Slovenská komora daňových poradcov poskytla užitočnú informáciu, ako môžu zamestnávatelia pomôcť ľuďom, ktorých postihla živelná udalosť.

Čítať celé

Rozšírenie dôvodov dočasného pozastavenia funkcie sudcu a prokurátora

28. 11. 2019  /  Redakcia

Dňa 28. novembra 2019 vláda schválila návrh novely zákona o sudcoch. Navrhuje sa zavedenie opatrení uplatnených v prípadoch, ak je dôvodná pochybnosť, že činnosťou sudcov a prokurátorov bude ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva a prokurátorov.


Katastrálne územia pre začatie pozemkových úprav v roku 2020

22. 11. 2019  /  Redakcia

Na základe uznesenia vlády je v legislatívnom procese pod č. LP/2019/847 výber katastrálnych území pre pozemkové úpravy v roku 2020.


Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby schválila vláda

6. 11. 2019  /  Redakcia

Cieľom predloženého návrhu zákona je nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla.

Aj pri výnosoch z investovanía sa dá optimalizovať daňová povinnosť

12. 12. 2019  /  TASR

Pri investovaní platí, že najlepšie dane sú žiadne dane. To sa zabezpečiť investovaním do nástrojov, ktoré sú od daní a odvodov zo zákona oslobodené.

Čítať celé

Oslobodenie od poistného do 500 eur nezávisí od počtu zamestnávateľov

11. 12. 2019  /  TASR

Zamestnávatelia, ktorí vyplatia svojim zamestnancom v tomto mesiaci 14. plat, a ten nepresiahne 500 eur, poistné z neho neplatia

Čítať celé

Prezidentka podpísala novelu, ktorou sa upraví vymáhanie náhradného výživného

10. 12. 2019  /  TASR

Vymáhanie a výška náhradného výživného sa upraví. Štát preberie na svoje plecia jeho vymáhanie spolu s rodičom dieťaťa.

Čítať celé