Najčastejšie chyby a nedostatky v hospodárení s verejnými prostriedkami v RO a PO

Príspevok rozoberá tvorbu a evidenciu fondov v rozpočtových a príspevkových organizáciách, poskytovanie preddavkov, nedostatky v oblasti rozpočtovania, prostriedky získané z podnikateľskej aktivity a financovanie formou iných príspevkov.

Čítať celé

Kompetencie orgánov školskej samosprávy

Prečítajte si o prenose kompetencií z orgánov štátnej správy na územnú samosprávu v oblasti školstva, ale aj o zriadení orgánov školskej samosprávy, ktorými sú rada školy/rada školského zariadenia, obecná školská rada, územná školská rada.

Čítať celé

Ako postupovať pri proteste prokurátora proti VZN obce

Jedným z oprávnení obce je vydávať všeobecne záväzné nariadenia, ktorými sa určitá zákonná kompetencia obce bližšie a podrobnejšie upravuje na miestne podmienky. Toto oprávnenie však nie je bezbrehé a neoprávňuje obce upraviť a regulovať nariadením čokoľvek.

Čítať celé

Smernica: Zoznam poskytovaných ochranných pracovných prostriedkov

Smernica stanovuje konkrétne typy poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (pre profesie školník/správca budovy, učiteľ druhého stupňa ZŠ – predmet chémia, upratovačka, vedúca kuchyne/kuchárka/pomocná sila v kuchyni).

Čítať celé

Výchova a vzdelávanie v cirkevných a súkromných školách

Medzi osobitosti cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení patrí aj to, že v rámci poskytovania kvalitnej výchovy a vzdelávania sa snažia realizovať aj alternatívny obsah výchovy a vzdelávania, presadzovať inovatívne metódy a formy.

Čítať celé

Minimálna mzda na rok 2022 a minimálne mzdové nároky podľa stupňa náročnosti prác

15. 10. 2021  /  Redakcia

V Zbierke zákonov SR vyšli oznámenia, ktorými sa ustanovuje suma minimálnej mzdy pre rok 2022 a sumy minimálnych mzdových nárokov na rok 2022.

Čítať celé

NR SR schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní

13. 10. 2021  /  Úrad pre verejné obstarávanie

Práve schválená novela zákona o verejnom obstarávaní je rozumným kompromisom v ťažkých bodoch a je to novela s inovačnými prvkami.

Čítať celé

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (ONLINE ROZHOVOR)

13. 10. 2021  /  Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, položte otázku našej odborníčke z praxe Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej, v online rozhovore dňa 18. 10. 2021 v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod.

Čítať celé

Návrh zákona o mediálnych službách a zákona o publikáciách

12. 10. 2021

Ministerstvo kultúry SR predložilo v októbri. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o mediálnych službách a s ním súvisiaci zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách).


Nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach

27. 9. 2021  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo dňa 20. 9. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o riešení hroziaceho úpadku.


Reforma súdnej mapy

16. 9. 2021  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo dňa 13. 9. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania 4 samostatné návrhy zákonov: zriadenie mestského súdu v Bratislave,  zriadenie mestského súdu v Košiciach, ​nové usporiadanie sídiel a obvodov okresných súdov (zníženie z 54 na 30)  a nové usporiadanie sídiel a obvodov odvolacích súdov (zníženie z 8 na 4).

Krajiny sa dohodli na minimálnej dani pre nadnárodné firmy

11. 10. 2021  /  TASR

K dohode, ktorá daň pre nadnárodné korporácie stanovuje na úrovni 15 %, došlo po tom, ako ju podporili Írsko, Maďarsko a Estónsko.

Čítať celé

Novelu zákona o verejnom obstarávaní schválilo plénum parlamentu

7. 10. 2021  /  TASR

Finančný limit pre tzv. zákazky malého rozsahu, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona, sa zvýši zo súčasných 5 000 eur na 10 000 eur.

Čítať celé

FS zverejnila zoznam dokumentov, ktoré môže vyžadovať pri daňovej kontrole

7. 10. 2021  /  TASR

Finančná správa SR chce pripraviť podnikateľov na daňové kontroly a celý proces im uľahčiť. Zverejnila materiál s informáciami o tom, aké doklady od firiem môžu byť pri daňovej kontrole dane z príjmov PO vyžadované a čo môžu podnikatelia očakávať zo strany daňového úradu.

Čítať celé

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.