Dovolenka

Na dovolenku – na dni pracovného odpočinku – má nárok zamestnanec v pracovnom pomere, či už ide o plný úväzok pracovného pomeru alebo o skrátený úväzok. V článku si podrobne popíšeme, na akú dlhú dovolenku má ten-ktorý zamestnanec nárok (pri rovnomernom, nerovnomernom pracovnom čase), ako sa počíta.

Čítať celé

Základná finančná kontrola v príkladoch z praxe roka 2020

Príspevok je zameraný na dikciu zákona o finančnej kontrole a audite na podmienky sektora verejnej správy v roku 2020 s reálnymi otázkami z aplikačnej praxe.

Čítať celé

Zostavenie záverečného účtu obce a VÚC a opatrenia covid-19

Príspevok upozorňuje na povinnosti, ktoré súvisia so zostavením záverečného účtu obce a VÚC, a to tak zo strany štatutárneho orgánu a volených funkcionárov obce a VÚC, ako aj zo strany hlavného kontrolóra a zamestnancov obce a VÚC. Tiež rozoberá opatrenia v súvislosti s covid-19.

Čítať celé

Poskytnutie preddavku v roku 2020 – overenie základnou finančnou kontrolou

Príspevok rozoberá poskytnutie preddavku na dodávku výkonov a majetku či materiálu, základnú finančnú kontrolu poskytnutia preddavku, a tiež potvrdenie základnej finančnej kontroly.

Čítať celé

Odstupné a odchodné u zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

V článku rozoberáme tiež sadzby dane a odvod, platenie, splatnosť poistného a príspevkov odchodného a odstupného.

Čítať celé

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023

9. 7. 2020  /  Ministerstvo financií SR

Rozpočet verejnej správy na roky 2021 až 2023 sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy, ktoré sú Štatistickým úradom Slovenskej republiky zaradené do sektora verejnej správy. 

Čítať celé

Štatutári neziskoviek, ktorí nedoplnili do registrov údaje, sa nedostanú do svojich elektronických schránok

8. 7. 2020  /  Ministerstvo vnútra SR

Neziskové mimovládne organizácie majú už takmer mesiac aktivované e-schránky, no mnohí štatutári sa do nich nedostanú pre nekompletné údaje.

Čítať celé

Záznam z webinára 7. 7. 2020: Vysielanie zamestnancov do zahraničia - zmeny od 30. 7. 2020

8. 7. 2020  /  Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur.

Vypočujte si záznam z webinára - Vysielanie zamestnancov do zahraničia so zmenami od 30. 7. 2020.

Čítať celé

Vláda schválila balík 114 opatrení pre podnikateľov

25. 6. 2020  /  Ministerstvo hospodárstva SR

Na návrh Ministerstva hospodárstva schválila vláda 24. 6. 2020 balík 114-tich opatrení, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najrozsiahlejší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska.


Vládny návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

19. 6. 2020

Dňa 18. 6. 2020 doručila vláda SR do NR SR návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.


Vláda schválila rozšírenie dotácií o podporu na nájomné a úpravu v dočasnej ochrane podnikateľov

8. 6. 2020

Na zasadnutí dňa 4. júna 2020 vláda SR schválila rozšírenie poskytovania dotácií o oblasť nájomného a doplnenie zákona o dočasnej ochrane podnikateľov. NR SR schválila zákon 9. júna 2020.

Povinná e-komunikácia so štátom sa od augusta dotkne aj poľovníkov a cirkví

10. 7. 2020  /  TASR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie spúšťa ďalšiu vlnu aktivácie elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako Obchodnom registri od 1. augusta.

Čítať celé

NR SR: Plénum schválilo "podnikateľské kilečko" z dielne rezortu hospodárstva

9. 7. 2020  /  TASR

Zrušenie viacerých oznamovacích povinností, bankového odvodu či zavedenie účinnosti daňovo-odvodových zákonov najskôr 1. januára. Toto sú len niektoré zmeny, ktoré prinesie tzv. "podnikateľské kilečko" z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Vo štvrtok ho schválil parlament 91 hlasmi zo 142 prítomných.

Čítať celé

FS SR zasahuje pre daňové úniky a podvodné konanie, spustila akciu Jastrab

8. 7. 2020  /  TASR

Celoslovenská akcia s názvom Jastrab je zameraná je na firmy, ktoré sú podozrivé z porušovania daňových predpisov v oblasti DPH. Identifikovala takmer 40 daňových subjektov, ktoré sú podozrivé z podvodného konania a daňových únikov a zaisťuje doklady po celom Slovensku.

Čítať celé