Zostavenie formulára vzájomných vzťahov (FVV SC) za rok 2020

Termín predkladania formulára vzájomných vzťahov „FVV SC“ je do 31. 3. každoročne a spôsob predkladania formulára je výhradne elektronicky prostredníctvom informačného systému RISSAM.

Čítať celé

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2020

Obce, mestá a VÚC majú povinnosť podať daňové priznanie vždy, lebo dosahujú v rámci svojej základnej činnosti aj príjmy, ktoré sú predmetom dane (napríklad miestne dane a poplatky, príjmy zo štátneho rozpočtu vo forme podielových daní a pod.).

Čítať celé

Daňové priznanie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2020

Ktoré príjmy sú oslobodené od dane, kedy nevzniká povinnosť podať daňové priznanie za rok 2020 a ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov príspevkovej organizácie.

Čítať celé

Plat riaditeľa školy

Od 1. 1. 2021 dochádza k zmene ustanovení Zákonníka práce týkajúceho sa mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu, mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu, na ktoré sa zákon č. 553/2003 Z. z. odvoláva.

Čítať celé

Majetkové priznanie vedúcich zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme

Vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery v majetkovom priznaní do 30 dní od ustanovenia do funkcie, ďalej vždy do 31. marca každého kalendárneho roka.

Čítať celé

Zásadné zmeny v nadobúdaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vydržaním

4. 3. 2021  /  JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Dlhé roky sa vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo práva zodpovedajúceho vecného bremenu v aplikačnej praxi osvedčovalo vydaním notárskej zápisnice – osvedčenia o vydržaní. S účinnosťou od 1. 5. 2021 prichádza do procesnej stránky tohto inštitútu zásadná zmena.

Čítať celé

Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 3. 2021

4. 3. 2021  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Materiál „Návrat do škôl 2021“ je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. 

Čítať celé

Informácia k uplatňovaniu nulovej sadzby DPH

1. 3. 2021  /  Finančné riaditeľstvo SR

Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19 k uplatňovaniu nulovej sadzby DPH a k vykazovaniu tovarov s nulovou sadzbou dane v daňovom priznaní k DPH, v kontrolnom výkaze a v súhrnnom výkaze.

Čítať celé

Kurzarbeit – návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce v novom znení schválila vláda

24. 2. 2021

Vláda dňa 24. 2. 2021 schválila návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.


Návrh nového zákona o elektronických komunikáciách v pripomienkovom konaní

23. 2. 2021

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nového zákona o elektronických komunikáciách.


Zmenu v postupe pri vydržaní nehnuteľnosti schválila NR SR

28. 1. 2021

Národná rada SR schválila návrh zmeny Civilného sporového poriadku, ktorá sa týka úpravy v procese vydržania nehnuteľnosti.

Zamestnávatelia a SZČO môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za február

2. 3. 2021  /  TASR

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a SZČO môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za február tohto roka. Lehota splatnosti sa im predĺži do 30. júna 2021.

Čítať celé

Od pondelka budú platiť novinky pri home office či prepúšťaní ľudí nad 65 rokov

1. 3. 2021  /  TASR

Od pondelka 1. marca začnú platiť zmeny vyplývajúce z novely Zákonníka práce. Zmeny sa týkajú domáckej práce a telepráce a takisto aj novej možnosti dať výpoveď zamestnancovi, ktorý dovŕšil 65 rokov a dosiahol dôchodkový vek.

Čítať celé

Vláda schválila zákon o trvalom "kurzarbeite"

24. 2. 2021  /  TASR

Slovensko bude mať legislatívu o trvalom "kurzarbeite". Vyplýva to z návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý odobril vládny kabinet a poslal ho na ďalšie prerokovanie parlamentu.

Čítať celé

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.