Návrhy na zmenu zákona o advokácii

Skupina poslancov NR SR predložila do medzirezortného pripomienkového konania návrhy na zmenu dĺžky a započítavania praxe advokátskeho koncipienta.

Sledované štádium legislatívneho procesu
MPK 1. čítanie (NR SR) 2. čítanie (NR SR) 3. čítanie (NR SR) prezident SR 

 

Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky preložila do medzirezortného pripomienkového konania dňa 4. 12. 2018 návrh na zmenu zákona o advokácii.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je skrátiť dĺžku praxe advokátskeho koncipienta z piatich na tri roky. Navrhuje sa tiež zjednodušiť prístup k slobodnému povolaniu advokáta tak, aby bolo možné do praxe advokátskeho koncipienta započítať aj prax vyššieho súdneho úradníka, či inú právnu prax. Podľa súčasne platného zákona o advokácii je možné započítať prax len niektorých právnických profesií (napr. sudca, či právny čakateľ prokuratúry). Predkladanou novelou sa tento výpočet navrhuje rozšíriť aj o prax na inej právnickej pozícii, ktorá podľa platného znenia nie je započítateľnou praxou advokátskeho koncipienta, a to aj napriek obdobnej náplni práce.

Autor: redakcia

AUTOR

Redakcia

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

05.12.2018