Ako na Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie vypracoval metodicko-vzdelávací materiál k Spoločensky zodpovednému verejnému obstarávaniu.

Image27282

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) vypracoval metodicko-vzdelávací materiál k Spoločensky zodpovednému verejnému obstarávaniu, v ktorom nájdete príklady a postupy, ako môžete aj prostredníctvom inštitútu verejného obstarávania výrazne prispieť k napĺňaniu ušľachtilých spoločenských cieľov a byť tak zároveň aj príkladom pre iné organizácie, resp. širokú verejnosť, v spôsobe využívania verejných financií.

„Spoločensky zodpovedne nakupovať za verejné peniaze znamená, že podporujeme ochranu životného prostredia (tzv. zelený aspekt vo verejnom obstarávaní), inovácie, alebo plníme ciele sociálnej povahy. Tým posledným sa myslí to, že napríklad podporujeme lepšie pracovné podmienky zamestnancov, alebo podporujeme prácu sociálne znevýhodnených občanov. Úrad pod mojim vedením napríklad pri propagácii svojej činnosti využíva chránené dielne, materiály tlačí na ekologickom papieri a z úradu odstránil plasty v maximálnej možnej miere,“ povedal predseda úradu Miroslav Hlivák.

V jednoduchej Infografike k Spoločensky zodpovednému verejnému obstarávaniu nájdete základný návod, ako postupovať pri prepájaní spoločenskej zodpovednosti s verejným obstarávaním, a Katalóg aspektov SZVO Vám prináša ilustračné príklady.

Uvedené informácie a materiály k téme Spoločensky zodpovedného verejného obstarávania nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavania-zakaziek/spolocensky-zodpovedne-verejne-obstaravanie-szvo-635.html

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

29.07.2020