Aktuálne covidové zmeny v odpadoch a daňovom konaní

Príspevok rozoberá covidové zmeny v daňovom poriadku, v zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a v zákone o odpadoch.

Image53927

Pokračujúca pandémia ochorenia COVID-19 prináša pravidelne ad-hoc legislatívne zmeny. Výnimkou nebol ani 6. február 2021, kedy boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikované (a v tento deň aj nadobudli účinnosť):

1 Novela daňového poriadku

Zákonom č. 45/2021 Z. z. došlo k zmene v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) vo vzťahu k odkladu plateniu dane, plateniu dane v splátkach a zániku daňového nedoplatku.

1.1 Odklad platenia dane a platenie dane v splátkach

Doterajšie znenie § 57 ods. 2 daňového poriadku:

Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, len ak dlžná suma bude zabezpečená záložným právom podľa § 81 alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka; to neplatí, ak výška dane alebo nedoplatku na dani nepresiahne 3 000 eur. Daňový subjekt spolu so žiadosťou o povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach predloží aj analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie; povinnosť predložiť analýzu finančnej a ekonomickej situácie sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie.

Sa zjemnilo a zjednodušilo na nové znenie:

Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach za podmienok, ktoré určí finančné riaditeľstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle.

Táto zmena bola odôvodnená predkladateľom (v tomto prípade išlo o doplnenie vládneho návrhu gestorským výborom parlamentu) tým, že navrhovaná úprava ustanovenia umožní v prípade potreby operatívne reagovať na vývoj ekonomickej situácie. Podmienky povolenia odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach bude môcť určovať finančné riaditeľstvo, a to tak, aby zodpovedali súčasnej životnej, ako aj ekonomickej situácii a umožnilo sa tak efektívne využívanie tohto nástroja.

Oproti doterajšej úprave tak ide o pomerne zásadné zjednodušenie podmienok pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach, keďže sa už nebude vyžadovať zabezpečenie dlžnej sumy zabezpečovacím právom ani predloženie analýzy svojej finančnej a ekonomickej situácie.

Zároveň tak už nebude plne na úvahe správcu dane, či pristúpi na povolenie odkladu alebo splátok, ale tento sa bude musieť spravovať podmienkami, ktoré určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Jeho miera uváženia tak bude limitovaná práve rámcami takýchto podmienok.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení celé znenie nájdete tu:

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

11.02.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.