Digital pre stredné školy

Nadácia Tatra banky, sumou do výšky 3000 EUR, podporí tímy študentov a odborníkov zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou, ako aj z prostredia mimovládnych neziskových organizácií zameraných na rozvoj digitálnych a IT inovácií, realizujúcich projekt na pôde niektorého zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou.

Nadácia Tatra banky, sumou do výšky 3000 EUR, podporí tímy študentov a odborníkov zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou, ako aj z prostredia mimovládnych neziskových organizácií zameraných na rozvoj digitálnych a IT inovácií, realizujúcich projekt na pôde niektorého zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou.

Formálne, teda podporíme slovenské gymnáziá a odborné stredné školy s maturitou (verejné, cirkevné aj súkromné) pričom podmienkou je, že všetky náklady projektu, budú použité na výskumnú prácu tímov, ktorých súčasťou musia byť študenti týchto stredných škôl.

Grantový program digital pre stredoškolákov

Nadácia Tatra banky, sumou do výšky 3000 EUR, podporí tímy študentov a odborníkov zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou, ako aj z prostredia mimovládnych neziskových organizácií zameraných na rozvoj digitálnych a IT inovácií, realizujúcich projekt na pôde niektorého zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou. Formálne, teda podporíme slovenské gymnáziá a odborné stredné školy s maturitou (verejné, cirkevné aj súkromné) pričom podmienkou je, že všetky náklady súvisiace s projektom, budú použité na výskumnú prácu tímov, ktorých súčasťou musia byť študenti týchto stredných škôl.

Cieľ programu

Podporíme aktívne skupiny zložené zo študentov, pedagógov a odborníkov zo škôl či z externého prostredia, ktorí spolu realizujú projekt v oblasti aplikovanej a priemyselnej informatiky, pri ktorom využijú IT a digitálne zručnosti svojich študentov.

Podporíme priame náklady projektových tímov, ktorých členmi budú študenti tak, aby mohli realizovať svoje projekty aj s možnými praktickými výstupmi.

Cieľová skupina

Podporíme tímy študentov a odborníkov zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou, ako aj z prostredia mimovládnych neziskových organizácií zameraných na rozvoj digitálnych a IT inovácií, realizujúcich projekt na pôde niektorého zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou.

Formálne, teda podporíme slovenské gymnáziá, odborné stredné školy s maturitou (verejné, cirkevné aj súkromné) a mimovládne neziskové organizácie, pričom podmienkou je, že všetky náklady projektu, budú použite na výskumnú prácu tímov, ktorých súčasťou musia byť študenti týchto stredných škôl.

Kritériá programu

Podporíme prácu na praktickom projekte využívajúcom a rozširujúcom digitálne a IT zručnosti študentov stredných škôl, ktoré bude nadväzovať na ich vzdelávací proces, pričom budeme sledovať obsahové kritéria programu:

 • originalitu, inovačný charakter alebo invenčnosť predmetu projektu,
 • praktickú využiteľnosť výstupov projektu,
 • medzi-sektorový prístup k projektu,
 • využiteľnosť projektu na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na stredných školách, na ktorých budú projekty realizované, poprípade ich aplikácia aj pre študentov ostatných stredných škôl.

Technické kritériá programu

 • Z programu môžu byť hradené iba výdavky na realizáciu aktivít opísaných v predloženom projekte.
 • Finančné prostriedky z daru Nadácie Tatra banky môžu byť použité výhradne na náklady potrebné na zrealizovanie výskumnej činnosti pracovných tímov.
 • Realizáciu projektu naplánujte počas roku 2022.

Aká je výška podpory pre grantový program?

 • Nadácia Tatra banky vyčlenila na grantový program sumu 20 000 EUR.
 • Jeden projekt Nadácia Tatra banky podporí sumou maximálne 3 000 EUR.
 • Podporíme maximálne dva projekty realizované na rovnakej strednej škole.

Ako vám s projektom pomôže Nadácia Tatra banky?

 • Nadácia Tatra banky 6. septembra 2021 verejne vyhlási kritéria programu tak, aby boli dostupné stredným školám, pre ktoré je program určený,
 • Nadácia Tatra banky poskytne záujemcom o predloženie projektu konzultáciu (telefonicky, e-mailom, osobne), ktorá môže pomôcť pochopiť a interpretovať kritériá programu a prispeje k zvýšeniu kvality predložených projektov.

Dokedy možno projekty predkladať?

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky 18. októbra 2021 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami do 24.00 hod. predložené prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.

Čo bude nasledovať po odovzdaní vašich projektov?

 • Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu.
 • Expertná komisia bude posudzovať všetky predložené projekty, z ktorých vyberie tie najkvalitnejšie a odporučí ich na podporu Správnej rade Nadácie Tatra banky.
 • Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne na základe odporúčania expertnej komisie o udelení grantov úspešným žiadateľom.
 • Nadácia Tatra banky bude o výsledku posudzovania informovať e-mailom všetkých žiadateľov o grant.

Čo sa bude diať v prípade úspešnosti vášho projektu?

 • Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy s predkladateľmi, ktorí budú realizovať úspešné vzdelávacie projekty.
 • Grant bude poskytnutý jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy. Grantovú podporu je možné čerpať až po podpise zmluvy oboma stranami.
 • Nadácia Tatra banky bude prijímať aktuálne informácie o priebehu projektu aj počas jeho trvania.
 • Najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia projektu, bude Nadácia Tatra banky prijímať záverečné správy o zrealizovaných projektoch formou písomného reportu vrátane finančného vyúčtovania projektu.
Termín otvorenia: 06. septembra 2021 (pondelok)
Termín odovzdania projektov: 18. októbra 2021 (pondelok)
Celková suma grantu: 20 000 EUR

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Nadácia Tatrabanky

Nadácia Tatra banky je filantropická inštitúcia podporujúca vzdelávanie na stredných a vysokých školách, pôvodné slovenské umenie a dizajn.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.