ERASMUS +: SPORT 2019

Výzva na predkladanie návrhov 2019 - EAC / A03 / 2018 - Program Erasmus +.

Výzva na predkladanie návrhov 2019 - EAC / A03 / 2018 - Program Erasmus +

Oznámenie o výzve na predloženie návrhov programu Erasmus + 2019 (EAC / A03 / 2018) bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. C 384/04 dňa 24. októbra 2018 .

Príručka k programu Erasmus + zverejnená 24. 10. 2018

Pokyny pre žiadateľovAngličtina  a časté otázky Angličtina (najčastejšie kladené otázky).

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Európska komisia

Európska komisia je výkonný orgán EÚ. Zastupuje záujmy Európskej únie ako celku, nie záujmy jednotlivých štátov.