Európsky týždeň mobility 2019

Mestá a obce, neziskové organizácie, či inštitúcie sa môžu zaregistrovať až do 22. septembra, kedy kampaň vyvrcholí Dňom bez áut.

Image23401

A urobme tak nielen počas Európskeho týždňa mobility 2019, v rámci ktorého sa aj tento rok môžeme od 16. do 20. septembra zapojiť na národnej úrovni do rôznorodých aktivít zameraných na udržateľnú mobilitu. Organizujú ich nielen slovenské samosprávy v spolupráci s partnermi, ale aj rôzne typy organizácií a inštitúcií.

K dnešnému dňu sa už do národnej kampane ETM zaregistrovalo 55 slovenských samospráv (mestá a obce, neziskové organizácie, či inštitúcie sa pritom môžu zaregistrovať na http://eurotm2019.eurotm.sk/ až do 22. septembra, kedy kampaň vyvrcholí Dňom bez áut), ktoré pripravujú množstvo inšpiratívnych podujatí zameraných na aktuálnu tému Bezpečne na bicykli a pešo. Čo najširší okruh obyvateľov sa nimi budú snažiť presvedčiť, aby si vybrali aktívne spôsoby dopravy - chôdzu a cyklistiku, prípadne ju spojili s verejnou dopravou. Popri flexibilite majú aj mnoho ďalších výhod, ako sú sociálna a ekonomická dostupnosť, spoľahlivosť, žiadne emisie a pozitívny vplyv na zdravie. Dokonca mestá, v ktorých prevláda aktívna mobilita, sa rýchlejšie transformujú a rozvíjajú.

„Mama taxi“ je nemoderné, využite Pešibus
Zapojeným do národnej kampane odporúčajú koordinátori zo Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) ako vhodnú aktivitu aj „Pešibus“. Jej princíp je jednoduchý: „šofér Pešibusu“ – rodič či iný dospelý dobrovoľník kráča po vopred určenej trase do školy a na dohodnutých zastávkach mu rodičia odovzdávajú svoje deti, žiakov 1. - 4. ročníka, ktoré tak v skupine, pod dohľadom a bezpečne prídu do cieľa. Navyše, deti si hravou formou osvoja myšlienku ochrany životného prostredia a zlepšia si svoju kondíciu a svoje zdravie. Po vzore mesta Nováky sa tak Pešibusy počas ETM 2019 objavia aj v Banskej Bystrici a Trnave, v Poprade zas vypravia Pešivláčik.

Udržateľnú mobilitu spropagujú aj ďalšími rôznorodými aktivitami
Svedčia o tom informácie zaregistrovaných samospráv, organizácií či inštitúcií zverejnené na http://www.mobilityweek.eu/participants?year=2019&country=SK. Napríklad v Banskej Bystrici je naplánované otvorenie a zároveň krst novej cyklotrasy od obchodného centra Európa do Podlavíc spojené s večernou cyklojazdou. V Dolnom Kubíne pripravujú previerku bezbariérovosti verejných budov a priechodov pre chodcov a „Veselý autobus“, kde vám jazdu svojou hrou spríjemnia žiaci Základných umeleckých škôl. V Košiciach je na vybraných úsekoch naplánované sčítanie cyklistov a počas Dňa bez áut uzatvorenie Komenského ulice, kde sa tým vytvorí priestor pre detské dopravné ihrisko, prenosný pump-track, či cyklodielňu. V Martine zorganizujú propagačnú kampaň Jazdíme bezpečne a prechádzame ohľaduplne, počas ktorej bude mestská polícia spolu s deťmi z miestnych škôl usmerňovať dopravu na najfrekventovanejších priechodoch pre chodcov. V Moldave nad Bodvou pripravujú II. ročník šachového turnaja pre deti a mládež O pohár ETM 2019, ktorý sa uskutoční na uzavretej Vodnej ulici a hrať sa bude aj so živými figúrkami. V Trenčíne budú prostredníctvom cyklojazdy poznávať pamiatky mesta a napríklad v Krásne na Kysuciach vyzývajú svojich obyvateľov, aby prišli počas Dňa bez áut sláviť sv. omšu do kostola sv. Ondreja bez motorového vozidla. Viaceré samosprávy zaregistrovali na stránke ETM aj zrealizované trvalé opatrenia zamerané na udržateľnú mobilitu. Vo viacerých prípadoch sú zamerané na dopravnú infraštruktúru pre peších a cyklistov.

Európsky týždeň mobility vyhlasuje každoročne v termíne od 16. do 22. septembra Európska komisia s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility. Je naplnený aktivitami zapojených samospráv a ich partnerov, ktoré tradične uzatvára Deň bez áut. Po skončení národnej kampane majú zaregistrované samosprávy možnosť zapojiť sa aj do Národnej súťaže ETM v kategóriách Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie, Originálna aktivita a zaregistrované organizácie a inštitúcie v kategórii Originálna aktivita. Cieľom vyhlasovateľa Ministerstva životného prostrediaP SR a národného koordinátora kampane ETM - Slovenskej agentúry životného prostredia je zvýšiť motiváciu samospráv zapojiť sa do najväčšej kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility v Európe a vytvoriť priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi sídlami na Slovensku.

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia.

Dátum publikácie

16.09.2019