Finančná správa upozornila zhruba 100 tisíc subjektov na daňové nedoplatky

Správca dane pokračuje v tzv. softwarningových upozorneniach pre daňovníkov s nezrovnalosťami v daňových záležitostiach. Pribudnúť by mali aj upozornenia v oblasti spotrebných daní.

SITA | 7.8.2018

Finančná správa pokračuje v upozorňovaní daňovníkov na nezrovnalosti v ich daňových záležitostiach. Najnovšie poslala približne 100 tisíc subjektom ďalšie softwarningové upozornenia na daňové nedoplatky. Takéto upozornenia finančná správa zasiela pravidelne už od novembra minulého roku.

Dotknuté subjekty v spomínaných upozorneniach okrem informácie o nedoplatku na dani nájdu aj výzvu na uhradenie nedoplatku, informácie o správnom označení platby a postup pre správny spôsob úhrady dane. "Takýmto upozorňovaním chceme predchádzať nielen pokusom o podvod, ale zároveň upozorniť tých, ktorých chyby či nezaplatené nedoplatky vznikli neúmyselne," uviedol prezident finančnej správy František Imrecze.

Od zavedenie sofwarningových upozornení koncom minulého roka finančná správa zasiela do elektronických schránok daňovníkov napríklad upozornenia na zistené rozdiely medzi kontrolným výkazom DPH a daňovým priznaním k DPH, na previazanosť nálezov z kontrol na DPH na daň z príjmu právnických osôb, na nedodanie daňového priznania k dani z príjmov a najnovšie už aj na daňový nedoplatok. Pripravuje tiež upozornenia za oblasť spotrebných daní.

Softwarningové upozornenia zasiela finančná správa výhradne elektronicky. Hovorí tak o benefite pre klientov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky. Zaslaný oznam pritom automaticky neznamená začatie daňovej kontroly alebo iného daňového konania, ide len o informatívne upozornenie. Klient sa sám rozhodne, či naň bude reagovať, alebo nie.

 

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

SITA a.s.

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry. www.sita.sk

Dátum publikácie

08.08.2018