Ministerstvo spravodlivosti pripravilo návrh zmeny zákona o obetiach trestných činov

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je predložený návrh novely zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov, ktorý má zásadným spôsobom zmeniť filozofiu odškodňovania obetí násilných trestných činov.

Návrh zákona bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024. Vláda Slovenskej republiky sa v programovom vyhlásení zaviazala prehodnotiť platnú právnu úpravu odškodňovania obetí násilných trestných činov, pokračovať v prijímaní systémových riešení na ochranu a podporu obetí trestných činov a prijať opatrenia s cieľom minimalizovať opakovanú a druhotnú viktimizáciu obetí, a to najmä detských obetí a obetí domáceho násilia. Všetky uvedené požiadavky predkladaný návrh zákona obsahuje a napĺňa.

Kľúčovú zmenu predstavuje zavedenie možnosti obete násilného trestného činu požiadať ministerstvo o odškodnenie už po začatí trestného stíhania. Súčasná právna úprava umožňovala obeti požiadať o odškodnenie až po právoplatnom skončení trestného konania. Návrhom zákona sa rozširuje okruh obetí násilných trestných činov o pozostalé blízke osoby, ktoré v čase smrti žili so zomretým v spoločnej domácnosti a o obete trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby a trestného činu nedobrovoľného zmiznutia, ktorým bola spôsobená nemajetková ujma. Návrhom zákona dochádza k zjednodušeniu prístupu obetí trestných činov k odbornej pomoci aj prostredníctvom zriadenia intervenčných centier, ktoré by mali vykonávať svoju činnosť v rámci každého kraja. 

 Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa účinnosť návrhu zákona navrhuje od 1. januára 2021.

 

Autor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Dátum publikácie

10.11.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.