Množstvový zber je riešenie, ktoré zahŕňa koncových tvorcov odpadu | Inzercia

Po aktuálnych a hlavne reálnych číslach k vyvážanému odpadu volajú sami starostovia. Nástroj pre jasné dáta z domácností a od podnikateľov, predstavuje práve množstvový zber odpadu. Občan, ako spotrebiteľ, rozhoduje o miere recyklácie, skládkovania a ich nákladoch. Mnohí totiž fungujú spokojne, lebo obec aj tak vyvezie všetok odpad. Rozpočet obce pritom častona odpad dopláca. Ako to zlepšiť?

Vývoz a správa odpadu v rukách obce

Ak chcete evidovať odpad, mať poriadok v nádobách a robiť cielené opatrenia, treba začať s dobrým nástrojom. Spoločnosť GX Solutions pomáha obciam získavať presné údaje o vývoze odpadu. Moderné jednoduché riešenie GX Zber odpadu umožňuje sledovať odpad pravidelne, s identifikovaním každého vývozu. Vďaka kombinácii množstvového zberu a GPS systému si obec aj zberovka kontrolujú aktuálny stav nádob a evidenciu odpadu. Zberné nádoby majú unikátny elektronický čip. Informácie na čipe sú pridelené majiteľovi nádoby. Pri vývoze ho smetiarske vozidlo automaticky načíta. Systém zaeviduje držiteľa a typ nádoby; druh odpadu; adresu a parametre vývozu. Dokonca aj množstvo v kontajneri, ak je vozidlo vybavené vážiacim systémom. Zo softvéru získavajú obce detaily vývozu. Vedia koľko odpadu z domácnosti vyvezú. Údaje z databázy slúžia na vlastnú modernú správu odpadu. „Máme presný prehľad odpadových nádob v jednotlivých objemoch, koľko z nich bolo vo vývozný deň vyložených a vyvezených, či boli vyvezené na svojom mieste alebo inde v obci“, uvádza starostka obce Dojč v prospech monitoringu kontajnerov.

To najdôležitejšie, čo GX Zber odpadu prináša do praxe

  • digitálna databáza nádob a stojísk
  • prehľad a reálne dáta o všetkých vývozoch
  • jasná identifikácia všetkých nádob
  • fakturovanie skutočných vývozov
  • prehľad o odpade z domácností aj za obec
  • prehľad evidovaných, vysypaných a zaplatených nádob
  • vyťaženosť VOK a VKK
  • množstvo vyvážaného odpadu z nádob*

(*ak je vozidlo vybavené vážiacim systémom)

Zachytí a zaplatí každú nádobu

Systém vyhodnocuje vývoz každej nádoby z domácností. Získava údaje o odpade od jednotlivých subjektov. Tu začínajú adresné platby za vývoz, pretože sa odstráni anonymita. Je to cesta ako čistiť náklady za odvoz. Zachytia sa všetky čierne nádoby a ich vývoz. Budú identifikovaní neplatiči, ktorí sa už nemôžu vyhýbať poplatkom. Adresnosť sa premieta aj do lepšej spolupráce s domácnosťami. Evidencia na každú adresu, platby za každú nádobu i správna komunikácia cielene podporujú zmenu zmýšľania a vyššiu mieru triedenia.

Dáta z domácností prispievajú aj k dobrej evidenčnej komunikácii a spolupráci s vývozcami. Všetky odpadové nádoby nie je možné fyzicky kontrolovať a spoliehať sa len na dáta od vývozcov. Tento systém totiž rieši nezrovnalosti v počte nádob a množstve vyvezeného odpadu. Vyfakturuje sa to, čo sa reálne odvezie. Prehľad o skutočne zmanipulovaných nádobách odbúra neopodstatnených sťažovateľov aj náklady navyše.

Toto riešenie poskytuje dáta aj k objemnému odpadu, monitorovaním veľkoobjemových kontajnerov. Na základe logistických a prevádzkových ukazovateľov analyzuje ich manipuláciu, prevoz, využívanie a nákladovosť.  

S množstvovým zberom odpadu počítaaj legislatíva.  Mnohé obce z rôznych regiónov už aktívne používajú takéto smart riešenia, aj keď to zákon ešte neprikazuje, ale odporúča. S cieľom najmä znížiť množstvá komunálneho odpadu aj vyseparované zložky, zastabilizovať platby a kontrolovať zvoz voči zberovým spoločnostiam. Čím skôr preberiete kontrolu nad zvozom, tým skôr zreálnite náklady a zlepšíte stav odpadu i platieb.

Kliknitena niektoré z výhod GX Zber odpadu v životeobce

Viac na zberodpadu.sk

Monika Krajčová, Marketing Manager GX Solutions

Dátum publikácie

20.11.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.