Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a v noci od 1. mája 2019

Od 1. mája 2019 sa začína druhá etapa zvyšovania mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, nedeľu a v noci.

Image42435

Ako sa vypočítajú sumy mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a v noci od 1. 5. 2019? 

Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení ustanovené Zákonníkom práce budú vo výške 50 % za prácu v sobotu, 100 % za prácu v nedeľu a 40 %, resp. 50 % za nočnú prácu z minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

S účinnosťou od 1. mája 2018 sú v Zákonníku práce ustanovené sadzby mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, nedeľu a v noci. Zvyšovanie týchto mzdových zvýhodnení je rozdelené do dvoch etáp – od 1. mája 2018 a od 1. mája 2019 nasledovne:

Za prácu v sobotu

Ustanovená sadzba

Možnosť dohodnutia nižšej sadzby

 

Obdobie

Úprava podľa Zákonníka práce

Sadzba najmenej

Úprava podľa Zákonníka práce

Sadzba najmenej

Od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019

§ 252m písm. a) bod 1

25 %

§ 252m písm. a) bod 2

20 %

Od 1. 5. 2019

§ 122a ods. 1

50 %

§ 122a ods. 2

45 %

 

Za prácu v nedeľu

Ustanovená sadzba

Možnosť nižšej sadzby

 

Obdobie

Úprava podľa Zákonníka práce

Sadzba najmenej

Úprava podľa Zákonníka práce

Sadzba najmenej

Od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019

§ 252m písm. b) bod 1

50 %

§ 252m písm. b) bod 2

40 %

Od 1. 5. 2019

§ 122b ods. 1

100 %

§ 122b ods. 2

90 %

 

Za prácu v noci

Ustanovená sadzba

Možnosť nižšej sadzby

 

Obdobie

Úprava podľa Zákonníka práce

Sadzba najmenej

Úprava podľa Zákonníka práce

Sadzba najmenej

Od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019

§ 252m písm. c) bod 1

30 %

35 %*

§ 252m písm. c) bod 2

25 %

-

Od 1. 5. 2019

§ 123 ods. 1

40 %

50 %*

§ 123 ods. 2

35 %

-

* Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikové práce.

Zákonník práce ustanovuje minimálne sadzby mzdových zvýhodnení bez ohľadu na stupeň náročnosti práce, do ktorého je zamestnanec zaradený, stanovené percentuálnou sadzbou z hodinovej minimálnej mzdy. Zákonník práce zároveň umožňuje u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca vykonávala pravidelne v sobotu alebo v nedeľu alebo aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, dohodnúť nižšie sadzby mzdových zvýhodnení v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Minimálna mzda v eurách za hodinu je v roku 2019 vo výške 2,989 €. Z tejto základnej sadzby minimálnej mzdy v eurách za hodinu sa vypočítava minimálna výška mzdového zvýhodnenia bez ohľadu na ustanovený týždenný pracovný čas. Zákonník práce zaokrúhľovanie súm mzdových zvýhodnení neustanovuje. Ak zamestnávateľ uplatňuje len minimálne sadzby, je vhodné, aby vypočítané sumy mzdového zvýhodnenia nezaokrúhlil a zaokrúhlil až sumu prenásobenú počtom príslušných odpracovaných hodín, a to na celé eurocenty smerom nahor, pretože ide o minimálne sumy. Zamestnávateľ môže určiť aj vyššie sadzby mzdových zvýhodnení alebo môže zaokrúhliť minimálne sumy za hodinu práce smerom nahor podľa vlastného rozhodnutia (na celé eurocenty, na celých desať eurocentov a pod.) a takto zaokrúhlenú sumu mzdového zvýhodnenia prenásobiť počtom príslušných odpracovaných hodín.

Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a v noci sa vzťahujú aj na zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Na rozdiel od zamestnancov v pracovnom pomere, pri dohodách nie je možné dohodnúť odmenu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu, nedeľu a v noci.

OBSAH ČLÁNKU:

  1. Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu od 1. mája 2019

  2. Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu od 1. mája 2019

 

Príspevok je skrátený. Celý článok nájdete tu:

Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a v noci od 1. mája 2019

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

AUTOR

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie

20.05.2019