Náležitosti účtovných dokladov v otázkach a odpovediach

Príspevok sa venuje oblasti účtovných dokladov z dôvodu pohľadu ustanovenia § 10 zákona o účtovníctve. Bližšie sú zostavené otázky v zmysle častých podnetov z praxe samosprávy a verejnej správy.

Image58211

Príspevok sa venuje oblasti účtovných dokladov z dôvodu pohľadu ustanovenia § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Bližšie sú zostavené otázky v zmysle častých podnetov z praxe samosprávy a verejnej správy. Otázky sa dotýkajú časovej, vecnej a formálnej stránky účtovných dokladov a ich náležitostí, a to najmä príjmových a výdavkových pokladničných dokladov a tiež došlých či odberateľských faktúr. Úvodom je vhodné dodať, že v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je pôvodca registratúry povinný evidovať záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti, a došlé záznamy. Dodávateľská faktúra je došlou faktúrou v okamihu jej doručenia (prijatia) v subjekte verejnej správy, a tým je spravidla v knihe došlej pošty. V praxi je evidovaná došlá faktúra priamo cez knihu došlej pošty a následne i v knihe faktúr. V prípade pochybností možno uvedené číslovanie zjednotiť.

Otázka č. 1:

Musí byt pri odberateľskej vystavenej faktúre priložený aj krycí list?

Odpoveď:

Odberateľská (vystavená) faktúra predstavuje účtovný doklad, a teda zodpovedný zamestnanec (ekonóm, účtovník alebo hospodár a podobne) zostaví odberateľskú faktúru, pričom priamo faktúra (jej jedno vyhotovenie, ktoré zostáva účtovnej jednotke) obsahuje aj účtovnú predkontáciu, číslo a názov dokladu, text účtovného prípadu, podpis účtovníka a tiež vecnej osoby. Alternatívou, ktorú zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov rovnako pripúšťa, je vyhotovenie krycieho listu (likvidačného listu) k odberateľskej faktúre s náležitosťami podľa § 10 zákona o účtovníctve.

 

Otázka č. 2:

Čo všetko má teda účtovný doklad (pokladničné doklady, likvidačné listy, paragóny ako dočasné účtovné doklady a podobne) obsahovať povinne?

Odpoveď:

Povinne obsahuje slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného dokladu, dátum uskutočnenia účtovného prípadu (ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia). Rovnako tiež musí účtovný doklad obsahovať aj podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie a označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (pozn.: účtovná predkontácia cez účet MD a D).

 

Otázka č. 3:

Aká základná finančná kontrola na krycom liste došlej dodávateľskej a vystavenej faktúry má byť: „je možné vykonať alebo je možné pokračovať“?

Odpoveď:

Odporúčam uviesť vyjadrenie „je možné/nie je možné vykonať“, ktoré znamená spravidla vykonanie, respektíve vyhotovenie (vystavenie) odberateľskej alebo dodávateľskej faktúry. Zároveň je vhodné dodať, že subjekt verejnej správy vykoná základnú finančnú kontrolu (pozn.: podľa ustanovení § 7 ods. 2 a 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s uvedením mena, priezviska, podpisu, dátumu (nemusí byť za každú osobu rovnaký) a vždy tiež s relevantným vyjadrením.

 

Otázka č. 4:

Ako je to s elektronickými faktúrami? Ak príde do organizácie len elektronicky, teda nemá organizácia originál dokladu. Čo sa vlastne považuje za originál?

Odpoveď:

Elektronická faktúra, ktorá je došlou dodávateľskou faktúrou, musí obsahovať povinné náležitosti faktúry v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Za tieto náležitosti zodpovedá vždy dodávateľ, teda vystavovateľ faktúry, ktorá prichádza druhej účtovnej jednotke – subjektu verejnej správy. Zodpovedná osoba subjektu verejnej správy riadne preverí, či došlá faktúra je relevantná a ak má náležitosti faktúry, považuje sa za riadnu faktúru, ak je v elektronickej forme. Pre rok 2021 uvádzam, že elektronická faktúra nemusí obsahovať pečiatku (v minulosti to bolo povinné). Technická forma došlej faktúry je rovnocenná písomnej faktúre, ak je riadne prevoditeľná do inej formy a má náležitosti osobitného predpisu (spomínaný zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie:

Náležitosti účtovných dokladov v otázkach a odpovediach

 

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 204,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

AUTOR

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Image41451.jpg

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

Dátum publikácie

08.09.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.