Návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do MPK návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a novelu zákona o konkurze pre zefektívnenie tzv. malého konkurzu.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo dňa 7. augusta 2020 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Navrhuje sa právna úprava inštitútu dočasnej ochrany, ktorá vychádza z právnej úpravy prijatej zákonom č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, avšak už nejde o časovo obmedzenú právnu úpravu tak, ako to bolo v prípade zákona č. 62/2020 Z. z.

Základným cieľom a účelom návrhu zákona je poskytnúť životaschopným podnikom možnosť požiadať o poskytnutie dočasnej ochrany za zákonom ustanovených podmienok aj po tom, ako možnosť požiadať o poskytnutie dočasnej ochrany podľa zákona č. 62/2020 Z. z. zanikne. Tento právny inštitút je určený pre životaschopné podniky, ktoré sa ocitli spravidla vo veľmi vážnej  finančnej situácii, v dôsledku ktorej je ohrozená nielen súčasná, ale najmä budúca možnosť prevádzkovania podniku (going concern), sú ohrozené existujúce pracovné miesta, know-how podniku, schopnosť uhrádzať pohľadávky veriteľov v súvislosti s prevádzkovaním podniku a pod. 

Okrem právnej úpravy dočasnej ochrany sa návrhom zákona navrhuje zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z. z.“), ktorá má za cieľ zefektívniť a zatraktívniť právnu úpravu tzv. „malého konkurzu“ a umožniť tak realizáciu rýchleho a efektívneho likvidačného konania.

Návrh zákona obsahuje aj návrh zmien zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2005 Z. z.“) za účelom sprecizovania právnej úpravy konania o žiadosti o zápis do zoznamu správcov a zefektívnenia výkonu dohľadu nad činnosťou správcov.

Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2021.

Autor: Ministerstvo spravodlivosti SR

AUTOR

Ministerstvo spravodlivosti SR

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

11.08.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.