Návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku

Vláda SR schválila návrh zákona, ktorý má zaviesť režim správy majetku zaisteného najmä v trestnom konaní. Má zaviesť nový trestný čin zneužitia práva a nový trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody. 

Vláda SR na zasadnutí dňa 26. 8. 2020 schválila návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku predložený Ministerstvom spravodlivosti SR.

Zákon má zaviesť režim správy majetku zaisteného najmä v trestnom konaní, pričom táto právna úprava sa bude používať aj v rámci iných procesov (napr. daňové konanie, výkon medzinárodných sankcií, či preukazovanie pôvodu majetku).

Návrh zákona upravuje štátne orgány, ktoré budú zodpovedné za správu zaisteného majetku, práva a povinnosti osôb dotknutých zaistením majetku a správcu zaisteného majetku. Návrhom zákona sa zriaďuje Úrad na správu majetku, ktorý bude zabezpečovať správu zaisteného majetku.
V čl. II sa vykonáva novelizácia Trestného zákona, ktorou sa zohľadňuje návrh zákona v čl. I, zavádza sa nový trestný čin zneužitia práva, trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, upravuje sa trestný čin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku a trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, zavádza sa definícia výnosu z trestnej činnosti a tiež nový druh ochranného opatrenia zhabanie časti majetku.

V čl. III sa v rámci novelizácie Trestného poriadku návrh zákona zameriava primárne na rozšírenie inštitútov slúžiacich na zaistenie majetku ktorý je nástrojom alebo výnosom z trestnej činnosti (zaistenie nehnuteľnosti, zaistenie obchodného podielu, zaistenie inej majetkovej hodnoty, zaistenie náhradnej hodnoty, zaistenie hnuteľnej veci) a nanovo sa upravuje štvrtý diel prvej časti štvrtej hlavy Trestného poriadku. Zároveň sa na účely trestného konania definuje vec dôležitá pre trestné konanie a rozlišujú sa účely zaistenia. Ostatné články návrhu zákona väčšinou súvisia so zaisťovaním a správou majetku v navrhovanom čl. I ako aj s transpozíciou smerníc a implementáciou nariadení, t.j. právnych aktov Európskej únie.

 

Autor: Ministerstvo spravodlivosti SR

AUTOR

Ministerstvo spravodlivosti SR

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

26.08.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.