Obchody môžu nepredané potraviny darovať aj obciam

Darovanie nepredaných potravín je už jednoduchšie. Od januára sa pre obchodníkov zmenili doterajšie podmienky a tovar môžu darovať väčšiemu počtu subjektov.

tt_zena-na-trhu

Pre obchodníkov bol nepredaný tovar často nedaňovým výdavkom a teda im neznižoval príjmy, z ktorých platia dane. Ak si chceli darovaný tovar premietnuť do nákladov, tak museli splniť kritériá ako napr. postupné znižovanie ceny alebo museli mať aspoň nejaký príjem z predaja. Novela zákona o dani z príjmu situáciu zmenila.

Ailina Hanková – Slovenská komora daňových poradcov:

Od januára 2020 platí novela zákona o dani z príjmu, ktorá znamená, že je oveľa viac subjektov, ktorým možno nepredaný tovar darovať a zároveň si ho môže darca dať do svojich daňových výdavkov bez ďalších podmienok.“


V prípade tovaru, ktorý má stanovenú dobu trvanlivosti a ide o zásoby potravín, tieto môže daňovník darovať okrem Potravinovej banky Slovenska aj iným subjektom. Ide o rozpočtové a príspevkové organizácie, iné verejnoprospešné subjekty, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, obce, vyššie územné celky, záujmové združenia fyzických alebo právnických osôb, profesijné komory a niektoré ďalšie subjekty. Nutná je však ich registrácia ako výdajne potravín.

Obdarované organizácie musia byť zamerané na verejnoprospešné účely ako napríklad ochrana a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci, podpora a rozvoj športu, podpora zachovávania kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, ochrana životného prostredia, činnosti v oblasti vedy a výskumu, organizovanie dobrovoľníckej činnosti.

Ailina Hanková – Slovenská komora daňových poradcov:

Zásoby potravín je možné darovať aj registrovaným sociálnym podnikom, ktorých účel činnosti je zameraný na ochranu a podporu zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci, podporu vzdelávania alebo organizovanie dobrovoľníckej činnosti.“


Zákon daňovo motivuje obchodné reťazce k darovaniu potravín a zároveň nepriamo napomáha predchádzať plytvaniu potravinami, ktoré môžu pomôcť ľuďom v núdzi. Povinné darovanie potravín po dobe minimálnej trvanlivosti je pre reťazce naplánované od roku 2024.

Autor: SKDP

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

SKDP

logo_skdp_128x42.jpg

Slovenská komora daňových poradcov združuje daňových poradcov a udržiava úroveň daňového poradenstva na Slovensku.

Jej cieľom je podporovať všetkých členov komory v ich profesii a poskytovať im pravidelné odborné vzdelávanie počas celej kariéry. Podieľa sa na príprave legislatívy a snaží sa ovplyvniť jej výslednú podobu. Chce, aby daňové zákony boli jednoduché, spravodlivé a zlepšovali podnikateľské prostredie. Pri svojej činnosti dbá na otvorenosť a dostatočné informovanie širokej verejnosti o daňovej problematike a stanoviskách SKDP.

Dátum publikácie

17.02.2020