Oprávnené výdavky obce – práčovňa

Má obec právo poskytovať finančné prostriedky dôchodcom pre účely prania si bielizne prostredníctvom komerčnej práčovne v obci?

Image25593

Otázka:

Má obec právo poskytovať finančné prostriedky dôchodcom pre účely prania si bielizne prostredníctvom komerčnej práčovne v obci?

Odpoveď:

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. verejné prostriedky možno použiť na účely, ktoré sú v súlade s osobitnými predpismi. Podľa osobitného predpisu – zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. – sa môže poskytnúť finančná dotácia iba právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi. Dotáciu teda nemôže obec poskytnúť fyzickej osobe – nepodnikateľovi. Uvedený zámer nemožno realizovať z pohľadu sociálnej služby podľa osobitného predpisu.

Odpoveď je uvedená v skrátenom znením, celé znenie nájdete tu.

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

AUTOR

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Image41451.jpg

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

Dátum publikácie

05.09.2018