Otázky a odpovede k financovaniu regionálneho školstva z rozpočtu orgánov územnej samosprávy

V príspevku poskytneme odpovede na otázky spojené s financovaním originálnych školských kompetencií – ZUŠ, jazykovej školy, MŠ alebo školského zariadenia z rozpočtu obce alebo z rozpočtu samosprávneho kraja.

Image51795

Problematika zabezpečenia financovania originálnych školských kompetencií – základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy alebo školského zariadenia z rozpočtov územnej samosprávy je neustále diskutovanou témou, ku ktorej sa vraciame aj my v príspevku, v ktorom poskytneme odpovede na množstvo otázok spojených s financovaním originálnych školských kompetencií – základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy alebo školského zariadenia z rozpočtu obce alebo z rozpočtu samosprávneho kraja, s vydávaním všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom obec a samosprávny kraj majú povinnosť pre zriaďovateľov cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevnej a súkromnej jazykovej školy, cirkevnej a súkromnej materskej školy, cirkevného a súkromného školského zariadenia a pre základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti určiť výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia.

V odpovediach na otázky uvedieme aj príklady výpočtu objemu finančných prostriedkov, ktorý plynie do rozpočtu obce z výnosu dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou.

Na základe platnej právnej úpravy sú orgány územnej samosprávy (obce a samosprávne kraje) povinné zabezpečiť financovanie originálnych školských kompetencií – základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti.

Na základe platnej právnej úpravy sú orgány územnej samosprávy (obce a samosprávne kraje) povinné zabezpečiť financovanie originálnych školských kompetencií – základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti. Do rozpočtov orgánov územnej samosprávy na tento účel plynie výnos z dane z príjmov v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výnos dane z príjmov rozdeľuje a poukazuje orgánom územnej samosprávy daňový úrad podľa kritérií, ktoré sú ustanovené vládou Slovenskej republiky v jej nariadení č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. V nariadení je ustanovený aj spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov orgánom územnej samosprávy.

Otázka č. 1:

Môžete uviesť niekoľko príkladov na výpočet objemu finančných prostriedkov, ktorý by mali obce dostať v roku 2020 z výnosu dane z príjmov napočítané na originálne školské kompetencie?

Odpoveď:

Objem finančných prostriedkov, ktorý by konkrétna obec mala dostať v kalendárnom roku z výnosu dane z príjmov na financovanie originálnych školských kompetencií, je vždy len predpokladanou sumou, ktorá závisí od dvoch veličín:

  1. od predpokladanej hodnoty jednotkového koeficientu,
  2. od prepočítaného počtu žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl, detí materských škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce k 15. septembru začínajúceho školského roka.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení celé znenie nájdete tu:

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: ng. Ingrid Konečná Veverková

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

20.11.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.