Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov v roku 2019

Vyplatené peňažné plnenie – úprava súm 13. a 14. platu z pohľadu zdaňovania v r. 2019.

Image42410

S účinnosťou od 1. marca 2019 sa novelizáciou zákona o dani z príjmov zmenili podmienky pre uplatňovanie oslobodenia od dane z príjmov pri poskytovaní plnenia za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, tzv. 13. platu. Dovtedy platná podmienka výšky tohto plnenia, ktorá musela byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, sa zmenila tak, že výška takéhoto plnenia musí byť najmenej 500 €, a to pri nezmenenej podmienke trvania pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca u zamestnávateľa k 30. 4. nepretržite aspoň 24 mesiacov.

Rovnaké podmienky platia aj pre oslobodenie peňažného plnenia za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek od odvodov na zdravotné poistenie. Podmienky pre uplatňovanie oslobodenia od dane z príjmov pri poskytovaní plnenia za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov, tzv. 14. platu, sa predmetnou novelizáciou zákona nezmenili a naďalej platí, že na účely oslobodenia od dane z príjmov musí byť toto peňažné plnenie najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a zároveň pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa k 31. 10. trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a zamestnancovi bolo v príslušnom roku v júni vyplatené plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, na ktoré sa vzťahovalo oslobodenie. Rovnaké podmienky platia aj pre oslobodenie peňažného plnenia za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov od odvodov na zdravotné poistenie a prvýkrát v roku 2019 aj od odvodov na sociálne poistenie.

Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov v roku 2019

S účinnosťou od 1. mája 2018 Zákonník práce v § 118 ods. 4 písm. b) ako mzdu posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov, tzv. štrnásty plat, resp. vianočná odmena. Podľa § 130 ods. 2 Zákonníka práce sa toto plnenie vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka, t. j. musí byť zahrnuté do vyúčtovania mzdy za mesiac november.

S účinnosťou od 1. mája 2018 (až do súčasnosti) podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov od dane z príjmov je oslobodená suma peňažného plnenia podľa § 118 ods. 4 písm. b) Zákonníka práce (14. plat) vyplatená v mesiaci december príslušného kalendárneho roka najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku a pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. 10. príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a za príslušné zdaňovacie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa písm. n) zákona. Uvedené ustanovenie zákona novelizované nebolo.

Znamená to, že peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov vyplatené v decembri 2019 je do výšky 500 € oslobodené od dane z príjmov. Do základu dane sa zahrnie len časť presahujúca 500 €. Podmienkou tohto oslobodenia od dane je, že:

  • peňažné plnenie musí byť vyplatené najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa § 134 Zákonníka práce a súčasne
  • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 31. 10. 2019 nepretržite aspoň 48 mesiacov, t. j. aspoň od 1. 11. 2015, a súčasne
  • zamestnancovi bolo vyplatené v júni 2019 peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek najmenej vo výške 500 €, na ktoré sa vzťahovalo oslobodenie.

Keďže peňažné plnenie za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov je do výšky 500 € od dane z príjmov oslobodené, vzhľadom na § 10b ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení je do výšky 500 € oslobodené aj od poistného na zdravotné poistenie. Do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie sa zahrnie len časť presahujúca 500 €. Podmienkou oslobodenia od poistného na zdravotné poistenie v roku 2019 je, že:

  • peňažné plnenie musí byť vyplatené najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa § 134 Zákonníka práce a súčasne
  • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 31. 10. 2019 nepretržite aspoň 48 mesiacov, t. j. aspoň od 1. 11. 2015, a súčasne
  • zamestnancovi bol vyplatené v júni 2019 peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek najmenej vo výške 500 €, na ktoré sa vzťahovalo oslobodenie.

 

Prečítajte si komentár § 118 Zákonníka práce

 

Príspevok je skrátený. Celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Eva Gášparová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie

21.05.2019