Plat riaditeľa školy 2021

Od 1. 1. 2021 dochádza k zmene ustanovení Zákonníka práce týkajúceho sa mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu, mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu, na ktoré sa zákon č. 553/2003 Z. z. odvoláva.

Image54497

Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane odmeňovania riaditeľov škôl je ustanovené zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“).

Zákon č. 553/2003 Z. z. bol novelizovaný od 1. januára 2019, a to zákonom č. 318/2018 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2019 menil a dopĺňal zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menili a dopĺňali niektoré zákony.

Od 1. septembra 2019 bol zákon č. 553/2003 Z. z. novelizovaný dvakrát, a to časťou III zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 224/2019 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. septembra 2019 menil a dopĺňal zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Takisto bol zákon č. 553/2003 Z. z. dvakrát novelizovaný aj od 1. januára 2020. Prvá novela bol realizovaná článkom III zákona č. 381/2019 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menili a dopĺňali niektoré zákony. Druhá novela bola realizovaná článkom V zákona č. 470/2019 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menili a dopĺňali niektoré zákony.

Článok rozoberá plat riaditeľa školy z pohľadu kompetencie jeho určenia, jeho jednotlivé zložky, ich nárokovateľnú a nenárokovateľnú časť, výšku a podmienky na ich priznanie so zameraním na riaditeľov škôl, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

Od 1. januára 2021 zákon č. 553/2003 Z. z. novelizovaný nie je. Dotkla sa ho však novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2021, realizovaná článkom II zákona č. 294/2020 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2021 mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Uvedenou novelou Zákonníka práce dochádza od 1.1.2021 aj k zmene ustanovenia § 123 ods. 1 Zákonníka práce týkajúceho sa mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu, ako aj ustanovenia § 122a Zákonníka práce týkajúceho sa mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a § 122b Zákonníka práce týkajúceho sa mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu, na ktoré sa zákon č. 553/2003 Z. z. odvoláva. Z uvedeného dôvodu sa menia aj minimálne sumy príplatkov za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu upravené § 16 a § 17 zákona č. 553/2003 Z. z. Konkrétne zmeny sú uvedené v časti 4.3.1, týkajúce sa príplatkov za prácu v noci a príplatku za prácu v sobotu a v nedeľu.

Od 1. januára 2021 nebudú ani pedagogickým zamestnancom valorizované platy.

V článku sa budeme zaoberať platom riaditeľa školy z pohľadu kompetencie jeho určenia, jeho jednotlivými zložkami, ich nárokovateľnosťou a nenárokovateľnosťou, výškou a podmienkami na ich priznanie so zameraním na riaditeľov škôl, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. vrátane jeho noviel účinných v roku 2019 a 2020.

1. Pôsobnosť zákona č. 553/2003 Z. z.

Vecná pôsobnosť zákona je vymedzená v § 1 zákona č. 553/2003 Z. z. Uvedený zákon sa vzťahuje na všetky školy a školské zariadenia, ak v zákone nie je ustanovené inak.

Nevzťahuje sa na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, v zriaďovateľskej pôsobnosti inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, t. j. na súkromné základné školy a súkromné stredné školy, ak súkromná základná škola a súkromná stredná škola, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, pri odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.

Taktiež sa zákon č. 553/2003 Z. z. nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení, ak cirkevná alebo súkromná základná umelecká škola, materská škola, jazyková škola a školské zariadenie pri odmeňovaní postupujú podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.

Teda v prípade, ak uvedené súkromné školy a uvedené cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia postupujú pri odmeňovaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa podnikovej kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých majú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce, zákon č. 553/2003 Z. z. sa na odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov nevzťahuje. V takomto prípade plat pedagogickým a odborným zamestnancom, vrátane platu riaditeľa školy, neurčujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z., ale im určia tzv. „zmluvný plat“. Podniková kolektívna zmluva alebo vnútorný predpis, v ktorých má škola upravené podmienky odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov, musí v tomto prípade obsahovať aj kritériá na odmeňovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov tak, že plat pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca určený podľa podnikovej kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu nesmie byť nižší ako platová tarifa podľa zákona č. 553/2003 Z. z. zodpovedajúca kariérovému stupňu, v ktorom je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

  1. Pôsobnosť zákona č. 553/2003 Z. z.
  2. Kompetencia na určenie platu
  3. Plat a funkčný plat riaditeľa školy
  4. Určenie platu riaditeľa školy
  5. Ochrana údajov o plate
  6. Ostatné pracovnoprávne nároky riaditeľa školy
 

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.