Podnikateľom pri komunikácii s daňovými úradmi odpadnú niektoré povinnosti

Od začiatku tohto roka sa menia niektoré vzťahy medzi podnikateľmi a daňovými úradmi. V mnohých prípadoch sa odstráni zbytočná byrokracia.

TASR | 2.1.2020

Od začiatku tohto roka sa menia niektoré vzťahy medzi podnikateľmi a daňovými úradmi. V mnohých prípadoch sa podľa Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) odstráni zbytočná byrokracia.

Od januára 2020 je dôležitou zmenou, že po dohode so správcom dane nebude potrebné predložiť úradne overený preklad dokumentov do slovenského jazyka. Správa daní sa vedie v slovenskom jazyku a doteraz správca dane vyžadoval úradný preklad. "Úradné preklady sú administratívne i finančne náročné najmä v prípade kontrol transferového oceňovania, keď je dokumentácia spravidla v cudzom jazyku a vo veľkom rozsahu. Podľa novely je možné sa so správcom dane dohodnúť, že bude akceptovať i preklad predložený daňovým subjektom, bez úradného overenia," priblížil Rastislav Forgáč z SKDP.

Po novom už nebudú musieť podnikatelia odvolať pôvodné splnomocnenie na daňovom úrade, ak chcú splnomocniť novú osobu. Nové splnomocnenie nahrádza pôvodné splnomocnenie v prekrývajúcom sa rozsahu. Daňový subjekt môže mať pri správe daní v jednej veci iba jedného zástupcu. V praxi najmä pri väčších firmách dochádzalo k administratívnym ťažkostiam, keď správca dane neakceptoval nového zástupcu na špecifickú vec, napríklad na zastupovanie pri daňovej kontrole, pokiaľ mal daňový subjekt už všeobecného zástupcu. Požadovalo sa vždy zrušenie predchádzajúceho splnomocnenia a až následne udelenie nového, čo bolo administratívne zaťažujúce.

Novinkou sú aj upozornenia od finančnej správy na chyby pri podávaní tlačív. "Novela zákona o správe daní prináša zmenu a správca dane už bude daňový subjekt vyzývať na nápravu. V prípade vyhovenia výzve sa bude považovať pôvodná lehota za dodržanú a daňový subjekt nebude sankcionovaný," vysvetlil Forgáč. Administratívna náročnosť sa odbúra aj tým, že podnikatelia nebudú už musieť nahlasovať daňovému úradu svoje číslo účtu v banke.

Novinkou je aj to, že správca dane bude môcť v odôvodnených prípadoch daňovú kontrolu rozšíriť aj o kontrolu dodržiavania iných predpisov, napríklad zákona o účtovníctve. Okrem toho sa v zápisnici o začatí daňovej kontroly nemusí uviesť dôvod začatia kontroly. Týka sa to kontroly vykonávanej bez predchádzajúceho oznámenia, teda pri mimoriadnych okolnostiach. Napríklad, ak o to požiadajú orgány činné v trestnom konaní alebo sú obavy, že by mohli byť účtovné a iné doklady zmenené alebo zničené. "Ide najmä o to, aby sa kontrolovaná firma nedozvedela, že ju napríklad prešetrujú orgány činné v trestnom konaní a podobne a predišlo sa tak prípadnému mareniu vyšetrovania," doplnil Forgáč.

Zmeny sa dotknú aj daňovej exekúcie. Od januára sa zavádza nová forma, a to zadržanie vodičského preukazu fyzickej osoby. Má ísť najmä o preventívne opatrenie, ktoré má motivovať daňových dlžníkov k plateniu svojich povinností. "Exekúcia sa nebude týkať profesionálnych vodičov, pre ktorých je vodičský preukaz predpokladom výkonu povolania. Zaujímavá otázka vzniká, čo v prípade, ak bude vodičský preukaz zadržaný a po istom čase súd rozhodne o nezákonnosti rozhodnutia správcu dane a zruší ho," myslí si Forgáč.

Novela o správe daní prináša aj ďalšiu novinku, tá však bude aktuálna až v roku 2021. Podnikatelia sa pri začatí podnikania nebudú registrovať na platenie daní na daňovom úrade. Finančná správa ich automaticky zaregistruje do 30 dní potom, ako sa zapíšu do príslušného registra alebo do 30 dní od podania prvého daňového priznania. Správca dane si automaticky získa potrebné informácie o podnikateľoch z príslušných informačných systémov štátu.

 

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

 

Autor: TASR

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

TASR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Hlavnou činnosťou tlačovej agentúry je poskytovanie služby verejnosti v oblasti spravodajstva.

Dátum publikácie

03.01.2020