Podpora udržateľnosti kultúrnych inštitúcií

Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 a Prioritnú os 7 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného operačného programu na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19.

VÝZVA NA PODPORU UDRŽATEĽNOSTI A ODOLNOSTI KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ

Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75

Prioritná os: 7 – REACT-EÚ

Špecifický cieľ 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 a Prioritnú os 7 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného operačného programu na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 14 850 600 EUR.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať do 11.11.2021.

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.08.2021

Dátum uzavretia výzvy: 11.11.2021

Typ výzvy: uzavretá

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.

Žiadateľ

  • subjekty verejnej správy (samosprávny kraj, mesto, obec, mestská časť a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie) mimo režimu štátnej pomoci
  • subjekty verejnej správy (samosprávny kraj, mesto, obec, mestská časť a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie) podľa schémy štátnej pomoci

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre: a) štátny jazyk, b) ochranu pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo, c) umenie, d) autorské právo a práva súvisiace s autorským právom, e) osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu, f) prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí, g) vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami, h) médiá a audiovíziu, i) kultúrne aktivity zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.