Príspevok na duálne vzdelávanie

Zamestnávatelia môžu do 31. marca 2020 žiadať o príspevok na duálne vzdelávanie.

Image20689

Do 31. marca 2020 môžu zamestnávatelia zapojení v systéme duálneho vzdelávania požiadať o poskytnutie príspevku na duálne vzdelávanie.

Jeho poskytovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a žiadosti bude administrovať Štátny inštitút odborného vzdelávania, priamo riadená organizácia rezortu. Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania sa poskytuje na základe zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov.

Výzva na predkladanie žiadostí a všetky potrebné informácie sú k dispozícii aj na webovom sídle Štátneho inštitútu odborného vzdelávania www.siov.sk.

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.

Dátum publikácie

13.02.2020