Prvé opatrenia na pomoc ekonomike

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s vecne príslušnými rezortami vypracovalo prvých 7 základných opatrení na pomoc slovenskému hospodárstvu v čase koronakrízy. 

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s vecne príslušnými rezortami vypracovalo prvých 7 základných opatrení na pomoc slovenskému hospodárstvu v čase koronakrízy. 

Zdroj: https://www.mhsr.sk/koronavirus/korona-ekonomicke-opatrenia

 

Autor: Ministerstvo hospodárstva SR

Dátum publikácie

30.03.2020