Štartuje národný projekt KORONA TE MEREL

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje schválilo ďalší národný projekt KORONA TE MEREL.

Image48263

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje schválilo ďalší národný projekt KORONA TE MEREL zameraný na zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách.

 

Jeho prijímateľom je štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny.

 

Projektové aktivity budú prebiehať v siedmich krajoch Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.

Projekt KORONA TE MEREL s alokáciou 1,24 mil. EUR je zameraný na zlepšenie pandemickej situácie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít oblasti sociálnych determinantov zdravia.

„Podmienky v týchto komunitách a životný štýl ich obyvateľov pôsobia na zdravie človeka zväčša negatívne. Riešením je vzdelávanie, osveta a primárna pomoc v ťažkej situácii, nie odsudzovanie. Práca nadšencov a odborníkov, ktorí sa do toho pustili, je neoceniteľná, treba ich podporiť,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Hlavnými aktivitami projektu sú realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie a osvety. Budú to úlohy pre sieť asistentov a koordinátorov podpory zdravia priamo v cieľových komunitách projektu.

V prvom rade pôjde o primárnu prevenciu (najmä monitorovanie a osvetu). Projekt však pamätá aj na zmierňovanie dopadov zavlečenia pandémie COVID-19 do marginalizovaných rómskych komunít v dlhodobom horizonte, čo je medziiným včasná identifikácia prieniku ochorenia do komunity a prevencia jeho šírenia. Rovnako podpora obyvateľov postihnutých ochorením, podpora pri karanténnych opatreniach a v prístupe k zdravotnej starostlivosti.

Zmyslom je uchrániť pred závažnými negatívnymi zdravotnými a socioekonomickými dopadmi pandémie nielen samotných obyvateľov MRK, ale aj obce a regióny, v ktorých sa nachádzajú.

 

Celé znenie výzvy nájdete tu.

Autor: Ministerstvo vnútra SR

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku; ochranu a správu štátnych hraníc; bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky; ochranu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy; veci zbraní a streliva; súkromné bezpečnostné služby;...

Dátum publikácie

19.10.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.