Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2019

Príklad s účtovnými prípadmi v prie­behu účtovného obdobia a zostavenie účtovnej závierky v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2019, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Image42779

Príklad zostavenia účtovnej závierky

V príklade sú uvedené účtovné prípady v prie­behu účtovného obdobia a zostavenie účtovnej závierky v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2019, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Príklad obsahuje účtovné prípady, ktoré sa môžu vyskytnúť vo všetkých typoch účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené na účely podnikania.

 

Nezisková účtovná jednotka Domov na polceste n. o. mala k 1. 1. 2019 nasledovný majetok a záväzky ako začiatočné stavy na účtoch (v eurách):

021 – Stavby

4 350

081 – Oprávky k stavbám

-1 728

031 – Pozemky

7 530

023 – Dopravné prostriedky

12 100

083 – Oprávky k dopravným prostriedkom

-6 192

028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok

2 800

088 – Oprávky k drobnému dlhodobému hmotného majetku

-94

112 – Materiál na sklade

870

211 – Pokladnica

953,20

221 – Bankové účty

2 524,10

315 – Ostatné pohľadávky

145

Majetok spolu

23 258,30

 

411 – Základné imanie

1 000

428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia

1 711,30

431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

1 423

321 – Dodávatelia

2 850

331 – Zamestnanci

2 650

336 – Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

2 420

342 – Ostatné priame dane

1 420

384 – Výnosy budúcich období

7 408

461 – Dlhodobé bankové úvery

2 376

Vlastné a cudzie zdroje spolu

23 258,30

Príspevok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie:

Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2019

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Jana Vršková

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

AUTOR

Jana Vršková, Ing.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

08.01.2020