Verejné obstarávanie v trinástich otázkach a odpovediach do praxe

Príspevok sa bližšie venuje oblasti realizácie verejného obstarávania z pohľadu verejných obstarávateľov v zmysle častých otázok a uistení do aplikačnej praxe.

Image41073

Primárne sa otázky venujú plánu verejného obstarávania, internej smernice či zákazkám s nízkou hodnotou, a to s ohľadom na normatívny právny akt – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. S týmto cieľom je spracovaných celkom trinásť otázok a odpovedí na ne. Prajem príjemné čítanie.

Frekventovaným cieľom kontroly v praxi je zistenie, ako kontrolovaný postupoval pri obstarávaní vyššie uvedeného predmetu zákazky, či postupoval v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu a internej smernice. Často sa tiež preveruje rozsah obstarávania a rozpočtové krytie a tiež, či to, čo sa obstaralo, sa aj skutočne eviduje v majetku a či sa riadne používa.

Otázka č. 1:

Je povinné mať u nás v organizácii spracovaný plán verejného obstarávania?

 

Vypracovanie:

Zhotovenie plánu verejného obstarávania býva súčasťou prípravnej fázy verejného obstarávania a je dôležité z hľadiska výberu najvhodnejšieho postupu zadávania konkrétnej zákazky. Úrad pre verejné obstarávanie uvádza, že zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v príspevku len „zákon o verejnom obstarávaní“) neupravuje povinnosť vyhotoviť plán verejného obstarávania, napriek tomu však jeho vypracovanie verejným obstarávateľom, obstarávateľom a osobám podľa ustanovenia § 8 zákona o verejnom obstarávaní odporúča.

Otázka č. 2:

Na aké ustanovenie osobitného predpisu sa odvolať pri spracovaní plánu verejného obstarávania?

 

Vypracovanie:

Základnou tézou pre vykonanie plánovania verejného obstarávania je ustanovenie § 10 ods. 3 druhá veta zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorej sú verejní obstarávatelia a obstarávatelia povinní prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného plnenia svojich úloh, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov a ktoré sú zároveň v súlade s pravidlami verejného obstarávania.

Otázka č. 3:

V prípade potreby spracovania plánu verejného obstarávania ho musíme povinne overiť základnou finančnou kontrolou?

 

Vypracovanie:

Je potrebné dodať, že plán verejného obstarávania sa vyhotoví spravidla na daný rozpočtový rok a overí sa v jeho realizačnej fáze (k času jeho dokončenia) základnou finančnou kontrolou. Vhodné vyjadrenie odporúčam uviesť „je možné/nie je možné pokračovať“ v danej finančnej operácii, resp. „je možné/nie je možné vykonať“ danú finančnú operáciu (t. j. plán verejného obstarávania).

Overenie základnou finančnou kontrolou vždy vykoná vecne zodpovedný zamestnanec (zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie v subjekte verejnej správy) a jeho vedúci zamestnanec či štatutár a uvedené overuje z rozpočtového pohľadu (krytia rozpočtom) i ekonóm alebo rozpočtár.

Otázka č. 4:

Má povinná osoba spracovanú internú smernicu k verejnému obstarávaniu?

 

Vypracovanie:

Áno, spravidla to kontrolné orgány (pozn. autora: najmä Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky i Úrad vládneho auditu či Úrad pre verejné obstarávanie) požadujú a často definujú vo výstupoch z kontrol ako kontrolný nedostatok.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

AUTOR

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

07.05.2020