Výpočet dlhu obce v roku 2020

Príspevok je venovaný spôsobu výpočtu dlhu obce v súčasnom roku v zmysle pravidiel, ktoré ustanovuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a tiež osobitný predpis, ktorým je ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti.

Image50422

Príspevok je venovaný spôsobu výpočtu dlhu obce v súčasnom roku v zmysle pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný predpis – zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v príspevku len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Dôležitým osobitným predpisom je tiež ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov. Dlh obce predstavuje základný samosprávny ukazovateľ zadlženosti a prezentuje orgánom obce schopnosť splácania či zámeru vzatia si ďalších zdrojov financovania (cudzieho zdroja krytia majetku). Obec a vyšší územný celok môžu vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania a záväzkov z investičných dodávateľských úverov, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

Obec a vyšší územný celok nesmú prevziať záväzok z úveru, pôžičky alebo iného dlhu fyzickej osoby alebo právnickej osoby okrem prevzatia záväzku právnickej osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku ani záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby, okrem záruky prevzatej obcou za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu. Hlavný kontrolór obce má povinnosť pravidelne sledovať vývoj dlhu obce a tiež má povinnosť prekročenia limitov dlhu obce hlásiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky (pozn.: tieto limity stanovuje § 16 ods. 10 až 12 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Bez správneho výpočtu dlhu (v zmysle oboch podmienok, ktoré sú predmetom tohto príspevku) si nemôže obec vziať návratné zdroje financovania. Mnoho obcí aj do záverečného účtu za predošlý rozpočtový rok priamo uvádza (prípadne hlavný kontrolór v odbornom stanovisku k návrhu záverečného účtu pred jeho schválením) výšku dlhu obce a pomer jednotlivých ročných splátok úverov vo vzťahu ku skutočným bežným príjmom predošlého rozpočtového roka.

S výpočtom dlhu obce (resp. územnej samosprávy) sa najčastejšie stretávame v prípade:

  • zámeru vzatia ďalších cudzích zdrojov financovania (úverov z bánk),
  • kontrol Najvyšším kontrolným úradom SR a výkonmi kontrolnej činnosti hlavnými kontrolórmi,
  • spracúvania návrhu záverečného účtu alebo
  • ozdravného režimu, ktorý predchádza nútenej správe v zmysle podmienok zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Do výpočtu dlhu obce (pozn. autora: v praxi aj ako pojem dlhovej služby) sa započítavajú súčasti dlhu, medzi ktoré patria:

  • záväzky vyplývajúce zo splácania istín návratných zdrojov,
  • financovania, záväzky z investičných dodávateľských úverov a
  • záväzky z ručiteľských záväzkov obce.

Povinnosť samosprávy vyplývajúca z čl. 6 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti:

Ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku dosiahne 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a viac, obec alebo vyšší územný celok sú povinní zaplatiť pokutu, ktorú ukladá ministerstvo financií, a to vo výške 5 % z rozdielu medzi celkovou sumou dlhu a 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Celkovú sumu dlhu obce alebo vyššieho územného celku ustanovuje zákon.

Otázka z praxe č. 1:

Započítava sa do dlhu obce aj splátka telefónu na paušál?

Vypracovanie:

Nie, uvedená splátka nie je súčasťou dlhu obce.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení celé znenie nájdete tu:

Výpočet dlhu obce v roku 2020

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

AUTOR

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Image41451.jpg

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

Dátum publikácie

11.09.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.