Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu na na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03), ktorá je podporená z Fondu pre bilaterálne vzťahy.

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu na na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03), ktorá je podporená z Fondu pre bilaterálne vzťahy. Cieľom výzvy je vytvoriť flexibilný a jednoduchý nástroj na vyhľadávanie donorských projektových partnerov v rámci biznisovej častiprogramu a posilňovanie biznisových partnerstiev medzi subjektmi z donorských štátov (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a zo Slovenska. Všetky iniciatívy v rámci tejto Výzvy môžu byť realizované osobne aj online.

Výška finančného príspevku:

max. 3000 eur v prípade Opatrenia A – Vyhľadávanie projektového partnera

od 1000 eur do 10 000 eur v prípade Opatrenia B - Bilaterálne iniciatívy malého rozsahu

Termín podania žiadostí:

v prípade Opatrenia A – Vyhľadávanie projektového partnera - najneskôr 30 dní pred uzatvorením výziev BIN 01 a/alebo BIN 02 alebo do vyčerpania celkovej alokácie

v prípade Opatrenia B - Bilaterálne iniciatívy malého rozsahu - do 31.12.2022 alebo do vyčerpania celkovej alokácie

Celková výška alokácie na Výzvu je 70 000 eur.

Žiadosti o príspevok sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.    

 

Redakčná oprava č. 1 (Výzva BIN BF03)

S cieľom odstránenia technických chýb bol redakčnou opravou č. 1 upravený nasledovný dokument:

Dokument

 Jazyková verzia 

Technická chyba 

Pôvodné znenie

Oprava

Výzva BIN BF03

SK

 úprava textu,

 časť 7. Štátna pomoc

 Poskytnutie pomoci v rámci tejto Výzvy sa udeľuje ako pomoc de minimis v   rámci Schémy pomoci de minimis na podporu bilaterálnych vzťahov v oblasti   rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č. 1 (DM-2/2020) (ďalej len ako   „schéma“).

 Poskytnutie pomoci v rámci tejto Výzvy sa udeľuje ako pomoc de minimis v   rámci Schémy pomoci de minimis na podporu rozvoja bilaterálnych vzťahov v   oblasti podnikania a vzdelávania v znení dodatku č. 1 (DM-2/2020) (ďalej len   ako „schéma“).

Call BIN BF03

 

AJ

 úprava textu,

 časť 7. State Aid

 The provision of support under this Call is awarded as de minimis aid under the   De minimis aid scheme for supporting bilateral relations in the area of business    development and innovation, as amended by Addendum No. 1 (DM-2/2020)   (hereinafter referred to as “the Scheme”).

 The provision of support under this Call is awarded as de minimis aid under   the De minimis aid scheme for supporting the development of bilateral   relations in the area of business and education, as amended by Addendum   No. 1 (DM-2/2020) (hereinafter referred to as “the Scheme”).

 úprava prekladu,

 časť 4. Eligible   Expenditures

 Except for expenditures listed in Articles 8.7 of the Regulations, all types of   expenditures can be eligible provided that they meet the conditions listed   in this Call and are connected to the activities listed in the Article 2. of this Call   and in Article 8.2 of the Regulations.

 Except for expenditures listed in Article 8.7 of the Regulations, all types of   expenditures can be eligible provided that they meet the conditions listed in   this Call and are connected to the activities listed in the Article 2. of this Call   and in Article 8.2 of the Regulations. 

 

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Výskumná agentúra

Výskumná agentúra je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.