Výzva pre on-line bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Národný kontaktný bod vyhlasuje otvorenú výzvu FBR02 pre on-line bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom.

Fond pre bilaterálne vzťahy (ďalej len „bilaterálny fond“) bol zriadený za účelom posilňovania bilaterálnej spolupráce, zlepšenia spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi – Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom.

Táto výzva je špecificky zameraná na spoluprácu medzi Slovenskom a Nórskom.

Dátum ukončenia výzvy: 31. december 2021 alebo do vyčerpania disponibilnej alokácie

Číslo výzvy: FBR02

Oblasti podpory:

A. Politická a inštitucionálna spolupráca1 medzi Slovenskom a Nórskom.

B. Kultúrna spolupráca – kultúrna výmena, podpora kultúry a kultúrny rozvoj na Slovensku a v Nórsku.

Maximálna výška žiadaného príspevku: 50 000,00 EUR

Minimálna výška žiadaného príspevku: 10 000,00 EUR

Spolufinancovanie: Spolufinancovanie sa od žiadateľov nevyžaduje.

Výška alokácie: 200 000,00 EUR

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Národný kontaktný bod

Oprávnení žiadatelia a partneri:

A. V rámci politickej a inštitucionálnej spolupráce sú oprávnené žiadať o príspevok všetky verejné subjekty, profesijné združenia, akademické inštitúcie a inštitúcie s osobitným verejným poslaním zriadené na Slovensku alebo v Nórsku.

B. V rámci kultúrnej spolupráce sú oprávnené žiadať o príspevok všetky právnické osoby zriadené na Slovensku alebo v Nórsku.

Ďalšie obmedzenia oprávnenosti:

Správcovia programov v rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 nie sú oprávnení žiadatelia.

Ďalšie podmienky:

1. Každý slovenský žiadateľ musí mať aspoň jedného partnera z Nórska a naopak. Na realizácii iniciatívy sa môžu podieľať najviac dvaja partneri.

2. Preferované sú komplexné a dlhodobejšie iniciatívy, nie jednorazové. Realizácia iniciatívy by mala byť ukončená najneskôr do 31. augusta 2022.

3. Povinnou prílohou Žiadosti o príspevok je podpísané Vyhlásenie o partnerstve.

Zdroje podpory: Finančný mechanizmus EHP (Granty EHP) – 48,54 %

Nórsky finančný mechanizmus (Nórske granty) – 51,46 %

Viac informácií nájdete tu.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.