Zmena rozpočtových pravidiel a ukončenie mimoriadnej situácie

V príspevku upozorňujeme na novelu zákona č. 67/2020 Z. z. (zákonom č. 264/2020 Z. z. ), ktorou sa upravila platnosť uplatňovania opatrení. Obdobie pandémie sa považuje za skončené 30. 9. 2020 a pre opatrenia podľa § 7, § 24i a 31 sa obdobie pandémie považuje za skončené 31. 12. 2020.

Image50896

Obsah:

Zmena rozpočtových pravidiel a ukončenie mimoriadnej situácie

  1. Opatrenia pre verejnú správu – úprava rozpočtových pravidiel v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  2. Opatrenia pre územnú samosprávu – úprava rozpočtových pravidiel v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
  3. Opatrenia v oblasti výkazníctva a účtovníctva

Úprava rozpočtových pravidiel, ktoré sú pre oblasť verejnej správy upravené v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pre oblasť územnej samosprávy v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je vykonaná novelou týchto zákonov, ale prijatím zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len zákon č. 67/2020 Z. z.). Týmto zákonom sa ustanovujú opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného vírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „pandémia“).

Opatrenia sa uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020, kedy vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu pandémie, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu odvolá a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa zákona č. 67/2020 Z. z.

V príspevku upozorňujeme na novelu zákona č. 67/2020 Z. z. (zákonom č. 264/2020 Z. z. ), ktorou sa upravila platnosť uplatňovania opatrení, s tým, že pre opatrenia podľa § 3 a 4§ 6§ 8 až 12§ 16 až 18a§ 20 až 24a§ 24c až 24h§ 24j§ 24n a 24o§ 33§ 34§ 36 ods. 1 a 3§ 36a a § 36c ods. 1 a 2 sa obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020 a pre opatrenia podľa § 7§ 24i31 sa obdobie pandémie považuje za skončené 31. decembra 2020.

 

!!!!!Ostatné opatrenia ostávajú v platnosti, a to do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá, alebo až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa zákona č. 67/2020 Z. z.

1. Opatrenia pre verejnú správu – úprava rozpočtových pravidiel v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Podľa § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak boli príslušným správcom kapitoly poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe bežné výdavky po 1. auguste rozpočtového roka, ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno ich použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka; ak boli z týchto prostriedkov poskytnuté preddavky podľa § 19 ods. 8, musia byť finančne vyrovnané rovnako v tomto termíne. Podmienkou je, aby tieto bežné výdavky boli poskytnuté ako bežný transfer po 1. auguste rozpočtového roka a nebolo možné ich použiť do konca príslušného rozpočtového roka. Táto výnimka sa nevzťahuje na bežné výdavky, ktorými sú mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a odmeny vyplácané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

!!! Podľa prijatých opatrení v § 33 zákona č. 67/2020 Z. z. sa predĺžila lehota použitia bežných výdavkov z 31. marca na obdobie najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po skončení obdobia pandémie. Podmienkou je, že tieto bežné výdavky nebolo možné použiť z dôvodu negatívnych následkov pandémie. Podľa novely zákona č. 67/2020 Z. z. termín skončenia pandémie je 30. septembra 2020, a tak je lehota použitia bežných výdavkov do dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po skončení obdobia pandémie, teda do 30. novembra.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení celé znenie nájdete tu:

Zmena rozpočtových pravidiel a ukončenie mimoriadnej situácie

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

06.10.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.