Zmeny v poplatkoch za uloženie odpadov a príspevok na podporu triedeného zberu BRO

Článok rozoberá náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku, zmenu mechanizmu prerozdeľovania príjmov z poplatku za uloženie odpadov, zmenu výšky príjmov z poplatku za uloženie odpadu a zmenu úrovne vytriedenia komunálneho odpadu.

Image56774

1 Úvod

Zákonom č. 67/2021 Z. z. bol s účinnosťou od 15. 3. 2021 novelizovaný zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. Touto novelou došlo najmä k zavedeniu príspevku z prostriedkov Environmentálneho fondu pre obce, ktoré zabezpečujú vykonávanie triedeného zberu a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Tejto novele sme sa už venovali na inom mieste https://www.vssr.sk/odborny-clanok/zavedenie-prispevku-pre-obce-na-podporu-triedeneho-zberu-biologicky-rozlozitelnych-odpadov.htm

2 Vykonávací predpis – nariadenie vlády

Na túto novelu zákona o odpadoch nadväzuje nariadenie vlády č. 207/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, a ktoré nadobudlo účinnosť dňa 28. 5. 2021.

2.1 Náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku

Žiadosť obce o príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. – príspevok na podporu triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu obsahuje (nový § 3a nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z.):

  1. názov obce,
  2. identifikačné číslo obce,
  3. kópiu ročného výkazu o komunálnom odpade z obce, ktorý obec podala podľa osobitného predpisu za predchádzajúci kalendárny rok,
  4. údaje o množstve zhodnoteného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov za predchádzajúci kalendárny rok – tieto údaje obec zašle na potvrdení, ktoré bude zverejnené na webovej stránke Environmentálneho fondu, pričom ho obci vydá zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov povolené v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.,
  5. čestné vyhlásenie, že obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie povinností podľa zákona č. 329/2018 Z. z. alebo podľa osobitného predpisu a že množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností pochádza z triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.
Zavádza sa poskytovanie nového príspevku zo zdrojov Environmentálneho fondu na podporu obcí s triedeným zberom biologicky rozložiteľného odpadu.

2.2 Zmena mechanizmu prerozdeľovania príjmov z poplatku za uloženie odpadov

Pretože sa zavádza poskytovanie nového príspevku zo zdrojov Environmentálneho fondu na podporu obcí s triedeným zberom biologicky rozložiteľného odpadu, muselo dôjsť k novému spôsobu prerozdeľovania príjmov z poplatkov za uloženie odpadu.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:

Zmeny v poplatkoch za uloženie odpadov a príspevok na podporu triedeného zberu BRO

 

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

11.06.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.