Zmeny v pravidlách na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií od 1. 1. 2020

V príspevku sa zameriame na niektoré zmeny účinné od 1. januára 2020, ktoré sa môžu dotknúť starostov, primátorov a mestských (miestnych) poslancov. 

Image44814

1 Úvod

Nedávno došlo po viacnásobných pokusoch v minulosti k schváleniu ústavného zákona č. 66/2019 Z. z. (ďalej aj len ako „novela“), ktorým sa novelizuje ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej aj len ako „ústavný zákon“).

Novela bola prakticky v zápätí len v drobnostiach opravená ústavným zákonom č. 232/2019 Z. z. (rovnako s účinnosťou od 1. 1. 2020).

2 Prehľad relevantných zmien

Hoci okrem verejných funkcionárov zo samosprávy existuje aj početná množina iných osôb, na ktoré sa ústavný zákon vzťahuje, v tomto príspevku sa zameriame len na niektoré zo zmien, ktoré sa môžu dotknúť starostov, primátorov a mestských (miestnych) poslancov. Na zmeny oproti doterajšiemu stavu upozorňujeme zvýrazneným textom.

2.1 Zmena príslušného orgánu na podávanie oznámení a na konanie

Doteraz platilo, že starostovia obcí, primátori miest a poslanci mestských zastupiteľstiev a poslanci zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach spadali pod príslušný orgán a vykonávanie ústavného zákona, ktorým je komisia obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva [čl. 7 ods. 5 písm. a) až c) ústavného zákona].

Po novom sa to rozdelí tak, že príslušným orgánom (napr. pre podávanie oznámení o majetkových pomeroch a funkciách a pre konanie podľa ústavného zákona) bude [čl. 2 ods. 1 písm. p) v spojení s čl. 7 ods. 5 písm. e) ústavného zákona – bod 3 a 43 novely]:

  1. u primátorov miest výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií,
  2. u starostov obcí, poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach tak ako doteraz komisia obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva.

2.2 Podnikanie a nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a čínností

Starostovia a poslanci budú môcť aj naďalej podnikať, avšak pre primátorov bude platiť zákaz podnikania – s výnimkou povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok (čl. 5 ods. 2 a 6 ústavného zákona).

 

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie nájdete tu:

Zmeny v pravidlách na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií od 1. 1. 2020

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

22.10.2019