Zmeny vo financovaní školstva od 1. januára 2022

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve prináša malé zmeny vo financovaní školstva, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. 1. 2022.

Image57704

V príspevku upozorňujeme na novelu zákona č. 596/2003 Z. z. a zákona č. 597/2003 Z. z. zákonom č. 271/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len novela). Novela, ktorá prináša malé zmeny vo financovaní školstva, nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Financovanie regionálneho školstva je viaczdrojové. K najvýznamnejším finančným zdrojom sa zaraďujú najmä:

 • prostriedky zo štátneho rozpočtu (financovanie regionálneho školstva – verejných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, okresných úradov v sídle kraja, obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja),
 • prostriedky z rozpočtov obcí a z rozpočtov samosprávnych krajov, prostredníctvom podielových daní (financovanie základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, samosprávnych krajov, cirkevných a súkromných zriaďovateľov).

Prostriedky zo štátneho rozpočtu sa rozpočtujú a čerpajú z dvoch rozpočtových kapitol, konkrétne z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR (financovanie verejných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov) a z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR (financovanie verejných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja).

Financovanie regionálneho školstva sa od 1. januára 2022 zjednotí pod Ministerstvo školstva SR.

Financovanie regionálneho školstva sa od 1. januára 2022 zjednotí pod Ministerstvo školstva SR (ďalej len „ministerstvo“). Z rozpočtovej kapitoly ministerstva sa bude financovať regionálne školstvo, príspevok na výchovu a vzdelávanie, príspevok na záujmové vzdelávanie, príspevok na špecifiká a financovanie rozvojových projektov. V kapitole ministerstva sa budú rozpočtovať finančné prostriedky pre všetkých zriaďovateľov škôl a školských zariadení (obce, samosprávne kraje, štátom uznanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť, inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu a pre regionálny úrad školskej správy) na:

 1. výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení,
 2. osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
 3. príspevok na dopravu,
 4. príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode,
 5. príspevok na školu v prírode,
 6. príspevok na záujmové vzdelávanie,
 7. príspevok na špecifiká,
 8. financovanie mimoriadnych výsledkov žiaka,
 9. riešenie havarijných situácií,
 10. rozvojové projekty,
 11. financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 12. príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl,
 13. kapitálové výdavky podľa zákona č. 597/2003 Z. z.,
 14. odchodné,
 15. úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy, na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a typu B,
 16. dohodovacie konanie.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie:

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 204,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

16.08.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.