Zvýšené sumy stravného od 1. júla 2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ustanovilo nové sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty od 1. 7. 2019. Od nich sa následne bude odvíjať aj hodnota stravovacej poukážky a príspevku zamestnávateľa na stravovanie.

Image26140

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo nové opatrenie č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného, ktoré ustanovuje sumy pre časové pásmo:

a) 5 až 12 hodín: 5,10 eura,

b) nad 12 hodín až 18 hodín: 7,60 eura,

c) nad 18 hodín 11,60 eura.

Zároveň sa zrušuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného.

Prehľad opatrení o sumách stravného pri tuzemských pracovných cestách

podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách:     

Právny predpis
opatrenie MPSVaR SR
Účinnosť Stravné patrí od
(§ 8 ods. 1)
Dĺžka trvania pracovnej cesty v hodinách
5 – 12 12 – 18 nad 18
č. 176/2019 Z. z.
1. 7. 2019
1. 7. 2019 5,10
7,60
11,60
č. 148/2018 Z. z. 1. 6. 2018 1. 6. 2018 4,80 € 7,10 € 10,90 €
č. 309/2016 Z. z. 1. 12. 2016 1. 12. 2016 4,50 € 6,70 € 10,30 €
č. 296/2014 Z. z. 31. 10. 2014 1. 11. 2014 4,20 € 6,30 € 9,80 €
č. 248/2012 Z. z. 24. 8. 2012 1. 9. 2012 4,00 € 6,00 € 9,30 €
 č. 533/2010 Z. z.  29. 12. 2010  1. 1. 2011  3,80 €  5,70 € 8,80 € 
č. 110/2009 Z. z. 25. 3. 2009 1. 4. 2009 3,60 € 5,40 € 8,30 €
č. 621/2008 Z. z. 1. 1. 2009 1. 1. 2009 3,30 € 5,00 € 7,70 €
č. 180/2008 Z. z. 24. 5. 2008 1. 6. 2008 98 Sk 149 Sk 230 Sk
č. 615/2005 Z. z. 24. 12. 2005 1. 1. 2006 89 Sk 135 Sk 208 Sk
č. 467/2003 Z. z. 27. 11. 2003 1. 12. 2003 80 Sk 122 Sk 188 Sk
č. 338/2002 Z. z. 1. 7. 2002 1. 7. 2002 72 Sk 110 Sk 170 Sk
Autor: redakcia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Redakcia

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

19.06.2019