Dobrý starosta

Prevádzkový poriadok pohrebiska

31. 3. 2020  /  JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Jednou z povinných náležitostí prevádzkovania pohrebiska v obci je prevádzkový poriadok pohrebiska. Dôležitou súčasťou dokumentov v obci je tiež všeobecne záväzné nariadenie o určení ochranného pásma pohrebiska.

Čítať celé

KORONAVÍRUS

30. 3. 2020  /  Ministerstvo vnútra SR

Od štvrtka 12. marca 2020 od 6. hodiny je na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia. Kde hľadať informácie?

Čítať celé

Základné práva a povinnosti v čase pandémie, správne delikty a trestná činnosť

24. 3. 2020  /  JUDr. Martin Píry, Ph.D

Článok upozorňuje na možné priestupky a správne delikty na úseku civilnej ochrany a ochrany verejného zdravia. Uvádza tiež možné trestnoprávne dôsledky protiprávnych konaní.

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý starosta

/res/vssr-top-dot.png

Cez okno

Literatúra