Dobrý starosta

Rozpočtové provizórium v podmienkach územnej samosprávy

22. 1. 2020  /  Ing. Ingrid Konečná Veverková

V aplikačnej praxi sa rozpis schváleného rozpočtu v podmienkach obce a VÚC podceňuje – buď sa vôbec nevykonáva, alebo sa vykonáva s nedostatkami

Čítať celé

Stanovisko k oznámenému výrubu drevín

20. 1. 2020  /  PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec/mesto... ako príslušný správny orgán vydáva súhlasné stanovisko k oznámenému výrubu.

Čítať celé

Daň z nehnuteľnosti v roku 2020

16. 1. 2020  /  Redakcia

Tlačivo priznania alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností sa doručuje správcovi dane najneskôr 31. 1. 2019. 

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý starosta

/res/vssr-top-dot.png

Cez okno

Literatúra