Dobrý starosta

VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka v školskom zariadení

12. 11. 2019  /  Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obec týmto VZN pre zriaďovateľov vo svojej pôsobnosti určí podrobnosti financovania, lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude subjekt financovať, výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka, deň v mesiaci, do do ktorého poskytne finančné prostriedky.

Čítať celé

II. fáza Národného projektu Komunitné služby

11. 11. 2019  /  Ministerstvo vnútra SR

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.

Čítať celé

VZN k miestnym daniam

6. 11. 2019  /  JUDr. Ondrej Beracka

Vzory všeobecne záväzných nariadení obce/mesta k miestnym daniam.

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý starosta

/res/vssr-top-dot.png

Cez okno

Literatúra