Registratúrny poriadok a registratúrny plán pre subjekty verejnej správy

Registratúrny poriadok ustanovuje postup organizačných útvarov úradu pri správe registratúry, a to najmä pri manipulácii s registratúrnymi záznamami a spismi, ako aj pri náležitom a pravidelnom vyraďovaní spisov. Registratúrne poriadky pôvodcovia I. kategórie uvedú do súladu s touto vyhláškou do 1. júna 2019.

 

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

 VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Nemáte prihlasovacie údaje?
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 165,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

 newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Prílohy

Príloha č. 2: Nariadenie o registratúrnom poriadku

 / 51 kB

Prílohy k registratúrnemu poriadku

 / 21 kB

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Mgr. Jana Štefaničáková

Zamestnaná v Štátnom archíve v Bratislave a od roku 2011 je riaditeľkou pobočky v Trenčíne. Je poverená výkonom štátneho odborného dozoru, vykonáva odborné archívne prehliadky pri vyraďovacom konaní, posudzuje a schvaľuje interné smernice na správu registratúry – registratúrne poriadky a plány, a vykonáva metodicko-inštruktážnu, školiacu a konzultačnú činnosť.

Dátum publikácie

08.04.2019

Právne oblasti

Archívnictvo
Vnútorná správa