Smernica o verejnom obstarávaní pre VÚC, obce a ich príspevkové a rozpočtové organizácie od 1. 1. 2019

Účelom tejto smernice je pri uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní definovať práva a povinnosti, zodpovednosť, spôsob kontroly a postupy verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác vo verejnom obstarávaní a pri uzatváraní zmlúv. Smernica je v súlade so zmenami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní účinnými od 1. 1. 2019.

 

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

 VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Nemáte prihlasovacie údaje?
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

 newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Prílohy

Príloha č. 1 Určenie predpokladanej hodnoty zákazky do hodnoty 2 000 eur bez DPH

 / 34 kB

Príloha č. 10 Zápisnica z havarijnej udalosti

 / 31 kB

Príloha č. 11 Zriadenie komisie na otváranie ponúk, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie predmetu zákazky

 / 32 kB

Príloha č. 12 Čestné vyhlásenie členov komisie

 / 33 kB

Príloha č. 13 Čestné vyhlásenie osoby zodpovednej za prípravu podkladov verejného obstarávania o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií

 / 31 kB

Príloha č. 14 Vyhlásenie uchádzača/záujemcu

 / 31 kB

Príloha č. 15 Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“

 / 31 kB

Príloha č. 2 Žiadanka na verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác

 / 138 kB

Príloha č. 3 Žiadanka na verejné obstarávanie tovarov alebo služieb cez elektronické trhovisko (EKS)

 / 44 kB

Príloha č. 4 Určenie predpokladanej hodnoty zákazky

 / 34 kB

Príloha č. 5 Výzva na predloženie cenovej ponuky

 / 47 kB

Príloha č. 6 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk

 / 32 kB

Príloha č. 7 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia úspešnému uchádzačovi

 / 34 kB

Príloha č. 8 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia neúspešnému uchádzačovi

 / 34 kB

Príloha č. 9 Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov v procese VO

 / 31 kB

Smernica o verejnom obstarávaní pre VÚC, obce a ich príspevkové a rozpočtové organizácie od 1. 1. 2019

 / 136 kB

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Ing. Dagmar Melotíková

špecializuje sa na konzultačnú činnosť a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, zároveň komplexne zabezpečuje verejné obstarávanie pre obstarávateľov ako aj uchádzačov/dodávateľov.

Dátum publikácie

22.02.2019

Právne oblasti

Verejné obstarávanie