Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2020, 2019, 2018

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 najneskôr do 15. apríla roku, v ktorom zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie.

Zamestnancovi, ktorý požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania v žiadosti požiada aj o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane (§ 50), je zamestnávateľ povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane. Posledný termín na vystavenie tohto potvrdenia je stanovený na 15. apríla roku, v ktorom zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie

Toto potvrdenie sa prikladá ako povinná príloha k Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane (poukázanie 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane z príjmov FO).

 

Pozn. redakcie:

§ 39 ods. 7 ZDP

Autor: Ministerstvo financií SR

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy pre informatizáciu spoločnosti, koordináciu štátnej pomoci a pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi.

Dátum publikácie

25.01.2021

Právne oblasti

Daň z príjmov
Daňové a poplatkové právo

Cieľové skupiny

Fyzická osoba

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.