VSSR TV >> Verejná správa SR - Dohoda o cezhraničnom vyslaní zamestnanca (obsah, forma, pracovné podmienky)

Verejná správa SR - Dohoda o cezhraničnom vyslaní zamestnanca (obsah, forma, pracovné podmienky)

Časti videa:

 •   Dohoda o cezhraničnom vyslaní zamestnanca (ukážka) - VSSR [1 min.]  Zadarmo
 •   Určenie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania [29 min.]  Platený prístup
    Dojednanie vyslania a dohoda o vyslaní [48 min.]  Platený prístup
Upozornenie: Prístup do uzamknutých častí videí majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom. Prihláste sa, prosím, kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

Vo videoškolení natočenom pod záštitou vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa sa lektor Jozef Toman zaoberá dohodou o vyslaní zamestnancov na výkon práce do iného členského štátu Európskej únie, ktorá stanovuje určité pracovné podmienky, druh práce, miesto výkonu práce a iné náležitosti, ktoré je zamestnávateľ povinný zabezpečiť. V prednáške sa dozviete, čo je predmetom dohody, akým spôsobom formulovať obsah a v akej forme musia byť podmienky dohodnuté.  

 

Obsah:

 • Pracovné podmienky (napr. mzda, pracovný čas, dovolenka)
 • Technika dojednania (napr. uzatvorenie pracovnej zmluvy, skončenie pracovného pomeru a pod.)
 • Aplikácia právnych predpisov iného štátu
 • Technika vyslania vo všeobecnosti
 • Technika vyslania zo SR
 • Informovanie o vyslaní
 • Podstatné náležitosti dohody o vyslaní
 • Dojednanie vyslania, rámcová dohoda o vyslaní a dohoda o vyslaní, informovanie verzus dojednanie podmienok
 • Deň začatia a skončenia vyslania
 • Druh práce počas vyslania
 • Miesto výkonu práce počas vyslania
 • Mzdové podmienky
 • Forma dojednania mzdových podmienok
 • Dohoda o cezhraničnom dočasnom pridelení
Publikované: 19. 3. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Stav: Aktuálne
Minutáž: 77

Prílohy

Prednáška: Dohoda o cezhraničnom vyslaní zamestnanca (obsah, forma, pracovné podmienky)

 / 970 kB