VSSR TV >> Verejná správa SR - Príspevok na rekreáciu v praxi

Verejná správa SR - Príspevok na rekreáciu v praxi

Časti videa:

 •   Rekreačný príspevok v praxi (ukážka) - VSSR [1 min.]  Zadarmo
 •   Rekreačný príspevok v praxi - úvod [6 min.]  Platený prístup
    Povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce [21 min.]  Platený prístup
    Výška príspevku a jeho zúčtovanie [23 min.]  Platený prístup
    Časté otázky z praxe [9 min.]  Platený prístup
Upozornenie: Prístup do uzamknutých častí videí majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom. Prihláste sa, prosím, kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelami niekoľkých predpisov príspevky na rekreáciu a takzvané „rekreačné poukazy“. Príspevky na rekreáciu i rekreačné preukazy nadobudli účinnosť 1. januára 2019. Vo videoškolení s lektorom Jozefom Sýkorom nájdete podrobný výklad, komu možno rekreačný príspevok poskytnúť a akým spôsobom ho môže zamestnanec využiť. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti lektora a zároveň kontrolóra sú zahrnuté vo videu aj ďalšie hodnotné informácie, ako sú odpovede na najčastejšie otázky z danej problematiky alebo ukážka konkrétnych vzorov žiadosti na uplatnenie nároku na rekreačný príspevok.

 

UPOZORNENIE:

Videoškolenie bolo realizované v priebehu februára tohto roku, kedy aktuálne Usmernenie Finančnej správy SR č. 4/DzPaÚ/2019/MÚ k príspevkom na rekreáciu nebolo k dispozícii, keďže uverejnené a účinné bolo až od 21. marca 2019, kedy bolo prvýkrát publikované verejnosti (viď:https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-usmernenia.

Poplatok za ubytovanie sa teda zahŕňa do oprávnených výdavkov zamestnanca  v plnej výške.

 

Obsah:

 • Inštitút rekreačného príspevku/poukazu
 • Povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce
 • Výška príspevku a jeho zúčtovanie
 • Časté otázky z praxe
 • Zhrnutie
Publikované: 26. 3. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Stav: Aktuálne
Minutáž: 59

Prílohy

Prednáška:Rekreačný príspevok v praxi

 / 222 kB

Usmernenie k príspevkom na rekreáciu s riešenými praktickými príkladmi

 / 227 kB