VSSR TV >> Verejná správa SR - Správa registratúry v roku 2019

Verejná správa SR - Správa registratúry v roku 2019

Časti videa:

  •   Správa registratúry v roku 2019 (ukážka) - VSSR [1 min.]  Zadarmo
  •   Úvod [4 min.]  Platený prístup
      Práva a povinnosti pôvodcu registratúry [102 min.]  Platený prístup
      Registratúrny poriadok a registratúrny záznam [70 min.]  Platený prístup
      Vyhlášky MV SR [76 min.]  Platený prístup
      Skladba osobného spisu [66 min.]  Platený prístup
Upozornenie: Prístup do uzamknutých častí videí majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom. Prihláste sa, prosím, kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

Dňa 1. marca 2019 nadobudla účinnosť novela vyhlášky č. 410/2015 Z. z., ktorá prináša nové pravidlá pre orgány verejnej moci, štátnu správu, školy, školské zariadenia a ďalšie subjekty. Aké nariadenia musia podľa novely dotknuté organizácie zapracovať?

Vo videoškolení priamo so zamestnankyňou Štátneho archívu MV SR nájdete základné otázky z problematiky správy registratúry, ako aj prehľad zmien v právnych predpisoch, v zákone a vo vyhláškach, ktoré sa nám pomerne často v posledných rokoch aktualizujú. V nadväznosti na platné právne predpisy spoznáte aj povinnosti pôvodcov registratúry, zásady odbornej správy neelektronických i elektronických záznamov, systémy správy registratúry, zásady hodnotenia a vyraďovania záznamov, ako aj zásady tvorby interných smerníc pre správu registratúry (registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu).

Videoškolenie je zamerané na všetky činnosti, ktoré sú v praxi spojené so správou registratúry – od zabezpečovania evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim až po ich vyraďovanie.

Publikované: 8. 7. 2019
Autor: PhDr. Mária Munková
Stav: Aktuálne
Minutáž: 314

Prílohy

Prednáška: Správa registratúry v roku 2019

 / 2072 kB