VSSR TV >> Verejná správa SR - Zmeny vo vyplácaní 13. a 14. platu v roku 2019 a ich oslobodenie od dane z príjmov a odvodov

Verejná správa SR - Zmeny vo vyplácaní 13. a 14. platu v roku 2019 a ich oslobodenie od dane z príjmov a odvodov

Časti videa:

  •   Zmeny vo vyplácaní 13. a 14. platu v roku 2019 a ich oslobodenie od dane z príjmov a odvodov (ukážka) - VSSR [1 min.]  Zadarmo
  •   Zmeny vo vyplácaní 13. a 14. platu v roku 2019 a ich oslobodenie od dane z príjmov a odvodov - úvod [1 min.]  Platený prístup
      Letná a vianočná odmena v r. 2019, trvanie zamestnania [23 min.]  Platený prístup
      Priemerný mesačný zárobok, ďalšie roky, odmena v potvrdení o zdaniteľnom príjme [22 min.]  Platený prístup
Upozornenie: Prístup do uzamknutých častí videí majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom. Prihláste sa, prosím, kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

V roku 2019 sa novelizáciou zákona o dani z príjmov zmenili podmienky pre uplatňovanie oslobodenia od dane z príjmov a odvodov. Zmeny sa týkajú jednak poskytovania plnenia za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, tzv. 13. platu, a tiež pri poskytovaní plnenia za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov, tzv. 14. platu. Vedeli ste, že v roku 2019 sa mení podmienka pre oslobodenie 13. platu vo výške 500 €? Je nutné k danej problematike poznať priemerný mesačný plat zamestnanca? Aká musí byť výška plnenia? Koľko musí trvať pracovnoprávny vzťah a kedy musí byť odmena vyplatená? Všetky podmienky a zmeny pri vyplácaní 13. a 14. platu aj v nadväznosti na legislatívne zmeny účinné od 1. marca 2019 si môžete objasniť prostredníctvom modelových príkladov vo videoškolení s lektorkou Jankou Motyčkovou.

 

Obsah:

Letná a vianočná odmena v r. 2019
Trvanie zamestnania
Priemerný mesačný zárobok
Ďalšie roky
Letná/vianočná odmena v potvrdení o zdaniteľnom príjme (2019)

Publikované: 29. 5. 2019
Autor: RNDr. Jana Motyčková
Stav: Aktuálne
Minutáž: 46

Prílohy

Prednáška: Zmeny vo vyplácaní 13. a 14. platu v roku 2019 a ich oslobodenie od dane z príjmov a odvodov

 / 301 kB