Vyhľadávanie > Aktuality
1972 výsledkov
...
Image38201.jpg

Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému porušenie pracovnej disciplíny a jej dôsledky, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: TASR

SZČO, ktorá podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť nevykonáva na základe oprávnenia, môže zaniknúť povinnosť platiť poistné aj vtedy, ak na základe daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok prekročila hranicu príjmu určujúcu vznik tejto povinnosti.

Image15996.jpg

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Zrážky zo mzdy vykonáva zamestnancovi každý zamestnávateľ. Zrážky zo mzdy sa členia na tie, ktoré sa vykonávajú bez písomného súhlasu zamestnanca, a tie, na ktoré je potrebný súhlas zamestnanca.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 12. 9. 2019
Autor: TASR

Novelou sa preberajú viaceré eurosmernice týkajúce sa zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi, zjednodušiť sa majú aj určité pravidlá v systéme DPH.

Image39370.jpg

Dátum publikácie: 12. 9. 2019
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Príspevková organizácia uzatvorila zmluvu o reklame a propagácii, v ktorej predmetom zmluvy je zverejnenie reklamného textu a loga firmy. Je príjem z reklamy a vecného daru zdaniteľným príjmom?

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 12. 9. 2019
Autor: TASR

Zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov, efektívnejšie vymáhanie daňových nedoplatkov, ale aj opatrenia v oblasti používania elektronickej registračnej pokladnice má priniesť novela daňového poriadku, ktorú posunul parlament do druhého čítania.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 11. 9. 2019
Autor: TASR

Cieľom tohto kroku je podľa MF SR predovšetkým priblížiť ceny týchto výrobkov na úroveň porovnateľnú s okolitými krajinami. Ďalším dôvodom je ochrana zdravia obyvateľov a stabilizácia daňových príjmov.

Image44032.jpg

Dátum publikácie: 11. 9. 2019
Autori: Ing. Jarmila Szabová, kolektív

Zamestnávatelia, na ktorých sa vzťahuje zákon o výkone práce vo verejnom záujme, sú povinný vydať pracovný poriadok. Pozriete si znenie pracovného poriadku s účinnosťou od 1. septembra 2019.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 10. 9. 2019
Autor: TASR

Parlamentný sociálny výbor odobril návrh na zvýšenie rodičovského príspevku od budúceho roka, ako navrhujú poslanci koaličného Smeru-SD. Na vyššiu dávku by mali mať nárok tí rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali.

Image21228.jpg

Dátum publikácie: 10. 9. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková

S účinnosťou od 1. 7. 2019 sa zvýšili sumy stravného. Zvýšením sumy stravného sa zároveň zvýšila minimálna hodnota stravovacej poukážky z 3,60 eura na 3,83 eura.

...
/res/vssr-top-dot.png

Aktuality