Vyhľadávanie > Aktuality
1943 výsledkov
...
Image21504.jpg

Dátum publikácie: 19. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Ak zamestnankyni zamestnávateľ nezapočítal do započítanej praxe čas starostlivosti o deti, vznikol jej nárok na doplatok platu z dôvodu nesprávneho zaradenia do platového stupňa?

Image43692.jpg

Dátum publikácie: 19. 8. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Príspevok upozorňuje na novelu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na novely ďalších „školských“ zákonov s účinnosťou od 1. septembra 2019, 1. októbra 2019 a 1. januára 2021.

Image43681.jpg

Dátum publikácie: 12. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje aj na odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Príspevok rozoberá zmeny od 1. januára a 1. septembra 2019.

Image28633.jpg

Dátum publikácie: 7. 8. 2019
Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH

Od 1. augusta 2019 nadobudli platnosť zmeny vyhlášky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Image43574.jpg

Dátum publikácie: 5. 8. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa venujeme zmenám vo financovaní regionálneho školstva, normatívnemu a nenormatívnemu financovaniu regionálneho školstva.

Image21017.jpg

Dátum publikácie: 5. 8. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zdravotné poistenie, sociálne poistenie a zdaňovanie príjmov a pravidlá, ktoré platia pri zamestnávaní občanov EÚ v SR.

Image43071.jpg

Dátum publikácie: 5. 8. 2019
Autor: Finančná správa SR

Neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám darovali podiel zo svojich zaplatených daní aj tento rok státisíce fyzických a právnických osôb. 

Image43292.jpg

Dátum publikácie: 1. 8. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová

Zamestnanec plánuje počas letných prázdnin uhradiť svojmu dieťaťu žiakovi ZŠ účasť na 12. ročníku Prešovskej detskej univerzity, letného prázdninového „štúdia“. Bude to oprávnený výdavok zamestnanca na uplatnenie príspevku na rekreáciu?

Image43286.jpg

Dátum publikácie: 30. 7. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Cieľom príspevku je ozrejmenie inštitútu združenej investície v subjekte verejnej správy (najmä subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky) a zakotvenie normatívnych právnych aktov.

Image5998.jpg

Dátum publikácie: 29. 7. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Aký plat by mala mať hlavná kuchárka? Nepatrí práca hlavnej kuchárky do tretieho stupňa náročnosti práce? Môže sa zamestnávateľ rozhodnúť, akú mzdu jej dá?

...
/res/vssr-top-dot.png

Aktuality