Vyhľadávanie > Aktuality
2341 výsledkov
...
Image47170.jpg

Dátum publikácie: 12. 8. 2020
Autori: Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR

Cieľom plánu je zabezpečenie pripravenosti Slovenska na pandémiu akútnych respiračných ochorení, eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, obmedziť dopad na chod hospodárstva, verejného života. 

Image49983.jpg

Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: kolektív

Smernica o výkone finančnej kontroly v podmienkach orgánu verejnej správy upravuje postup, t. j. základné pojmy, kompetencie, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov orgánu verejnej správy pri vykonávaní finančnej kontroly.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: TASR

Malý konkurz či neformálna reštrukturalizácia, ktorej súčasťou je aj dočasná ochrana pred veriteľmi, sú súčasťou návrhu zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorý predstavila ministerka spravodlivosti. Účinné by mohli byť od začiatku budúceho roka a plynulo by tak nadviazali na dnes platnú dočasnú ochranu podnikateľov.

Image49984.jpg

Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Do ktorej platovej triedy Katalógu pracovných činností by mal byť zaradený riaditeľ zariadenia pre seniorov?

Image28310.jpg

Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľom na plnenie svojich úloh a na zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov.

Image39157.jpg

Dátum publikácie: 10. 8. 2020
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dňa 05.08.2020 dve výzvy na dopytovo-orientované projekty v oblasti vedy a výskumu zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 10. 8. 2020
Autor: TASR

Návrh ministerstva dopravy pre príspevok na rekreáciu je bez akejkoľvek podmienky veľkosti zamestnávateľa, a to aj vzhľadom na fakt, že by ho preplácal štát a nie zamestnávateľ.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 10. 8. 2020
Autor: TASR

Sociálna poisťovňa pripomína tým živnostníkom a ostatným SZČO, ktorí nevyužili možnosť odložiť si podanie daňového priznania po skončení sa mimoriadnej situácie, aby nezabudli na povinnosť zaplatiť poistné za júl tohto roka v novej výške v lehote do 10. augusta tohto roka.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 5. 8. 2020
Autor: TASR

Maximálna štátna prémia na stavebnom sporení sa v budúcom roku nezmení. Rezort financií navrhuje, aby bola 2,5 % z ročného vkladu, najviac však v sume 70 eur.

Image6028.jpg

Dátum publikácie: 4. 8. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Každý zamestnávateľ je povinný zamestnancom zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – s tým súvisí aj jeho povinnosť zabezpečiť zamestnancom zaradeným do rizikových kategórií rekondičné pobyty.

...
/res/vssr-top-dot.png

Aktuality