Vyhľadávanie > Aktuality
2619 výsledkov
...
Image58390.jpg

Dátum publikácie: 21. 9. 2021
Autor: Mgr. Ing. Miroslava Žiaková

Smernica stanovuje konkrétne typy poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (pre profesie školník/správca budovy, učiteľ druhého stupňa ZŠ – predmet chémia, upratovačka, vedúca kuchyne/kuchárka/pomocná sila v kuchyni).

Image24270.jpg

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ministerstvo vnútra SR

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa v roku 2022 uskutočnia v rovnaký deň a v rovnakom čase.

Image58374.jpg

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Vo videoškolení Vám PhDr. Jozef Sýkora, MBA predstaví obsah novely zákona o finančnej kontrole a audite v roku 2021. Tá sa dotkne rovnako základnej finančnej kontroly, ako aj administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: TASR

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak sa zatvorí škola alebo trieda, ktorú navštevuje ich dieťa, rodičia majú nárok na dávku pandemické ošetrovné. Rovnako aj v prípade, ak je dieťa v karanténe.

operačný program ľudské zdroje.jpg

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Aktuálna VÝZVA: Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: TASR

Na podanie odloženého daňového priznania pre daňovníkov, ktorí mali príjmy aj zo zahraničia, zostáva termín do 30. septembra 2021.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: TASR

Novela Zákonníka práce má predovšetkým odstrániť nerovnosť v zdaňovaní príspevku na stravovanie formou stravného lístka a formou peňažného príspevku.

Image58280.jpg

Dátum publikácie: 14. 9. 2021
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

Medzi osobitosti cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení patrí aj to, že v rámci poskytovania kvalitnej výchovy a vzdelávania sa snažia realizovať aj alternatívny obsah výchovy a vzdelávania, presadzovať inovatívne metódy a formy.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 13. 9. 2021
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému výkon závislej práce podľa Zákonníka práce, položte otázku nášej odborníčke z praxe JUDr. Jane Kňazovickej v online rozhovore dňa 16. 9. 2021 v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod.

Image55953.jpg

Dátum publikácie: 13. 9. 2021
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

V správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok sa „hodnotí“ uplynulý školský rok v stanovenej štruktúre. Po vyjadrení príslušného orgánu školskej samosprávy sa predkladá na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného roka.

...
/res/vssr-top-dot.png

Aktuality

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.