Vyhľadávanie > Eurofondy, granty, dotácie
1368 výsledkov
...
Fond SK-NIC.jpg

Právny stav od: 1. 6. 2021
Právny stav do: 15. 7. 2021
Autor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

SK-NIC, a. s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie tzv. malých projektov.

Nórske granty - logo Norway grants.jpg

Právny stav od: 17. 6. 2021
Právny stav do: 17. 9. 2021
Autor: Výskumná agentúra
Kód výzvy: BIN01

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (kód výzvy: BIN01) financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

IROP.jpg

Právny stav od: 14. 6. 2021
Právny stav do: 31. 8. 2021
Autor: Ministerstvo zdravotníctva SR
Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2021-72

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu „Podpora technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID-19“.

IROP.jpg

Právny stav od: 14. 6. 2021
Právny stav do: 31. 10. 2021
Autor: Ministerstvo zdravotníctva SR
Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2021-71

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP „Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19“.

kultúrne národnostné menšiny.jpg

Právny stav do: 28. 6. 2021
Autor: Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Fond na podporu kultúry národnostných menšín vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, maďarskú a rómsku národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

Interreg SR ČR 14-20.jpg

Právny stav od: 10. 6. 2021
Právny stav do: 15. 10. 2021
Autor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2021/13

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

operačný program ľudské zdroje.jpg

Právny stav od: 9. 6. 2021
Právny stav do: 26. 7. 2021
Autor: Ministerstvo vnútra SR
Kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS).

Agentúra na podporu výskumu a vývoja.jpg

Právny stav do: 10. 10. 2021
Autor: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód výzvy: PP H-EUROPE 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“.

Európska komisia.jpg

Právny stav do: 30. 6. 2021
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

IVP spúšťa v spolupráci so zahraničnými expertami Svetovej banky iniciatívu „Projektového šprintu“.

nadácia pontis.jpg

Právny stav od: 1. 6. 2021
Právny stav do: 15. 7. 2021
Autor: Nadácia Pontis

Spoločnosť SK-NIC, a.s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie tzv. malých projektov.

...
/res/vssr-top-dot.png

Spôsob financovania

Eurofondy (380)
Granty (483)
Dotácie (449)
/res/vssr-top-dot.png

Viac k téme

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.