Vyhľadávanie > Eurofondy, granty, dotácie
1042 výsledkov
...
ministerstvo vnútra SR.jpg

Právny stav od: 11. 11. 2019
Autor: Ministerstvo vnútra SR

ÚSVRK zverejnil Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza.

logo - Karpatská nadácia.jpg

Právny stav do: 6. 2. 2020
Autor: Karpatská nadácia

6. ročník grantového programu Tu žijeme a pomáhame je otvorený.

ekoPolis.jpg

Právny stav od: 11. 11. 2019
Právny stav do: 13. 1. 2020
Autor: Nadácia Ekopolis

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí už 14. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 60 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.

logo - Karpatská nadácia.jpg

Právny stav do: 6. 12. 2019
Autor: Karpatská nadácia

Karpatská nadácia vyhlasuje výzvu na jazykové štipendium.

nadácia ESET - logo.jpg

Právny stav do: 18. 11. 2019
Autor: Nadácia ESET

Nadácia ESET vyhlasuje grantovú výzvu, ktorej cieľom je podporovať projekty na podporu vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže na Slovensku.

environmentálny fond.jpg

Právny stav do: 16. 12. 2019
Autor: Environmentálny fond

Environmentálny fond vyhlasuje predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie.

kultúrne národnostné menšiny.jpg

Právny stav do: 4. 12. 2019
Autor: Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Fond na podporu kultúry národnostných menšín vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu.

fond na podporu umenia.jpg

Právny stav do: 13. 1. 2020
Autor: Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 5/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

fond na podporu umenia.jpg

Právny stav do: 16. 12. 2019
Autor: Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 4/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

operačný program ľudské zdroje.jpg

Právny stav od: 11. 11. 2019
Právny stav do: 30. 11. 2019
Autor: Ministerstvo vnútra SR
Kód výzvy: NP BOKKU/01/2019

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.

...
/res/vssr-top-dot.png

Spôsob financovania

Eurofondy (316)
Granty (363)
Dotácie (311)
/res/vssr-top-dot.png

Viac k téme