Vyhľadávanie > Eurofondy, granty, dotácie
1336 výsledkov
...
Nórske granty - logo Norway grants.jpg

Právny stav do: 30. 5. 2021
Autor: Štátny pedagogický ústav

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom realizuje vzdelávacie podujatie s názvom Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“.

Vlajka EÚ v ktorej je v strede nápis_life.jpg

Právny stav od: 12. 5. 2021
Právny stav do: 30. 6. 2021
Autor: Ministerstvo životného prostredia SR
Kód výzvy: LIFE/2021/SR

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný orgán pre program LIFE v Slovenskej republike vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu.

Nórske granty - logo Norway grants.jpg

Právny stav od: 14. 5. 2021
Právny stav do: 16. 9. 2021
Autor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Kód výzvy: DGV02

Správca programu Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje otvorenú výzvu DGV02 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“.

Operačný program - Kvalita životného prostredie.jpg

Právny stav od: 13. 4. 2021
Právny stav do: 31. 5. 2021
Autor: Ministerstvo vnútra SR
Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2021-66

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 66. výzvu.

logo - Ministerstvo školstva.jpg

Právny stav od: 11. 5. 2021
Právny stav do: 31. 5. 2021
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2021 vyčlenilo finančné prostriedky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách.

Image43286.jpg

Autor: JUDr. Tomáš Hospodár

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) predstavuje programový dokument pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020 v oblasti udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Na webovom sídle OP KŽP v časti „aktuálne výzvy“ sú zverejnené výzvy, v rámci ktorých žiadatelia o nenávratný finančný príspevok môžu aktuálne predkladať svoje žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Image49178.jpg

Právny stav do: 31. 5. 2021
Autor: Nadácia pre deti Slovenska

Hodina deťom už 22 rokov pomáha deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku.

Image16976.jpg

Právny stav od: 3. 5. 2021
Právny stav do: 15. 6. 2021
Autor: Nadácia VÚB

Nadácia VÚB vyhlasuje nový ročník súťaže Poklady Slovenska.

Image34784.jpg
Oporný bod 2021 (neplatný)

Právny stav do: 14. 5. 2021
Autor: Nadácia EPH

Nadácia EPH vyhlasuje výzvu Oportný bod 2021.

Image34784.jpg
Zo života 2021 (neplatný)

Právny stav do: 14. 5. 2021
Autor: Nadácia EPH

Nadácia EPH realizuje program „Zo života“, ktorý má za cieľ podporiť organizácie, venujúce sa hospicovej a paliatívnej starostlivosti v tom, aby mohli naďalej plnohodnotne uľahčovať ľuďom ich pokojný odchod a zabezpečovať ostatné služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klientov.

...
/res/vssr-top-dot.png

Viac k téme

/res/vssr-top-dot.png

Spôsob financovania

Eurofondy (374)
Granty (468)
Dotácie (439)

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.