Vyhľadávanie > Eurofondy, granty, dotácie
1403 výsledkov
...
nadácia pontis.jpg

Právny stav od: 6. 9. 2021
Právny stav do: 30. 9. 2021
Autor: Nadácia Pontis

Nadačný fond PwC vyhlasuje výzvu v rámci grantového programu Pomocná ruka 2021

Nadácia pre deti Slovenska.jpg

Právny stav od: 3. 9. 2021
Právny stav do: 6. 10. 2021
Autor: Dôvera

Poisťovňa v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo grantového programu Bojovníci za zdravie.

IROP.jpg

Právny stav od: 14. 9. 2021
Právny stav do: 17. 1. 2022
Autor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

logo - Ministerstvo školstva.jpg

Právny stav od: 10. 9. 2021
Právny stav do: 27. 9. 2021
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 2“ na mesiace október až december 2021.

Nórske granty - logo Norway grants.jpg

Právny stav do: 16. 12. 2021
Autor: Norway grants

Nórske granty EHP, sociálny dialóg - slušná práca, program dôstojnej práce v sociálnom dialógu na roky 2014-2021.

ekoPolis.jpg

Právny stav do: 5. 10. 2021
Autor: Nadácia Ekopolis

Nadácia Ekopolis vyhlásial 19. ročník celoslovenskej ankety Strom roka 2021.

operačný program ľudské zdroje.jpg

Právny stav od: 10. 9. 2021
Právny stav do: 15. 11. 2021
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja.jpg

Právny stav od: 10. 9. 2021
Právny stav do: 11. 11. 2021
Autor: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód výzvy: VV2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Nadácia Tatrabanky.jpg

Právny stav od: 6. 9. 2021
Právny stav do: 18. 10. 2021
Autor: Nadácia Tatrabanky

Nadácia Tatra banky, sumou do výšky 3000 EUR, podporí tímy študentov a odborníkov zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou, ako aj z prostredia mimovládnych neziskových organizácií zameraných na rozvoj digitálnych a IT inovácií, realizujúcich projekt na pôde niektorého zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou.

environmentálny fond.jpg

Právny stav do: 30. 9. 2021
Autor: Environmentálny fond
Kód výzvy: B-1/2021

Environmentálny fond v nadväznosti na materiál „Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike zverejňuje „Výzvu č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity“. 

...
/res/vssr-top-dot.png

Viac k téme

/res/vssr-top-dot.png

Spôsob financovania

Eurofondy (392)
Granty (496)
Dotácie (459)

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.