2098 výsledkov
...
Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 28. 1. 2020
Autor: TASR

Do piatka 31. 1. 2020 musia firmy a podnikatelia podať daňové priznanie a zároveň zaplatiť daň z motorových vozidiel, ktoré využívali na podnikanie v uplynulom zdaňovacom období. V prípade nezaplatenia im hrozí pokuta.

Image39926.jpg

Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová

Vo videoškolení lektorka zopakuje základné pravidlá a princípy ročného zúčtovania dane a pomocou praktických príkladov vysvetlí, ako sa menia sumy nezdaniteľných častí alebo ktoré odpočítateľné položky z dane pribudli ešte počas roka 2019.

Image46108.jpg

Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevok rozoberá zostavenie záverečného účtu obce a VÚC, zameriava sa na legislatívne východiská, ako aj na praktický postup pri zostavení záverečného účtu obce a VÚC.

Image18089.jpg

Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad SR posilňujú spoluprácu. Pripravili metodiku, ako verejne obstarávať.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 23. 1. 2020
Autor: TASR

Výšku dane z nehnuteľností určujú mestá a obce, ktoré sú správcami tejto dane a rozhodujúcim termínom pre povinnosť podať daňové priznanie je deň zápisu do katastra nehnuteľností.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 23. 1. 2020
Autor: TASR

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezaráta. Môže sa započítať len vtedy, ak si neuplatnia tzv. odvodovú úľavu na platenie dôchodkového poistenia na jednu dohodu pri príjme do 200 eur mesačne.

Image46017.jpg

Dátum publikácie: 20. 1. 2020
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.

Každá účtovná jednotka samosprávy zostavuje individuálnu účtovnú závierku. S dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, súvisia aj závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady.

Image35324.jpg

Dátum publikácie: 20. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová

Prehľad odvodov poistného od 1. 1. 2020 v tabuľkách.

Image45980.jpg

Dátum publikácie: 20. 1. 2020
Autor: Redakcia

Od 1. januára 2020 nadobudla účinnosť novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme, ktorá mení právnu úpravu osobných príplatkov.

Image45954.jpg

Dátum publikácie: 20. 1. 2020
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.

Ohlasovacie povinnosti, ktoré je potrebné splniť za rok 2019 do 28. februára 2020, spôsob vypĺňania tlačív, ako aj samostatné tlačivá poskytneme a vysvetlíme v tomto článku.

...
/res/vssr-top-dot.png

Aktuality