2031 výsledkov
...
Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 12. 11. 2019
Autor: TASR

Jednou z podmienok odvodovej úľavy pre ľudí, ktorí sa po dlhodobej nezamestnanosti zamestnajú v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, je dodržanie hraničnej výšky príjmu.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 12. 11. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému neplatnosť skončenia pracovného pomeru so zamestnancom, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image45053.jpg

Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Článok rozoberá kto je povinný tvoriť sociálny fond, na aký účel sa môže použiť, kedy sa tvorí, ako sa účtuje z daňovoprávnych, účtovnoprávnych, pracovnoprávnych súvislostí.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: TASR

Nárok na dlhšiu dovolenku o jeden týždeň budú mať aj zamestnanci, ktorí nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: TASR

Spôsob výpočtu minimálneho dôchodku na Slovensku sa zmení. Základná suma minimálneho dôchodku sa naviaže namiesto určeného percenta sumy životného minima pre jednu osobu na určené percento sumy priemernej mzdy vyplývajúcej z hospodárstva SR.

Image4090.jpg

Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: TASR

Prezidentka podpísala zavedenie informačného systému v sociálnej ekonomike.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 7. 11. 2019
Autor: TASR

Od 1. januára 2020 bude platiť nový minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené SZČO a dobrovoľne poistené osoby. Nový bude aj maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené SZČO, DPO, zamestnanca a zamestnávateľa.

Image45029.jpg

Dátum publikácie: 7. 11. 2019
Autori: Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD., Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, PhD., MPH, MHA

Príspevok opisuje cyklus manažmentu povodňových rizík a jeho právnu úpravu, a tiež kto je povinný vykonať opatrenia umožňujúce plynulý a neškodný odtok vody na pozemkoch.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 6. 11. 2019
Autor: Redakcia

Cieľom predloženého návrhu zákona je nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 4. 11. 2019
Autor: TASR

Rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali, od 1. januára budúceho roka vzrastie príspevok na dieťa. Tým, že sa od začiatku roka ustanovia nové sumy, od 1. novembra tohto roka vstupuje do platnosti novela zákona o rodičovskom príspevku, ktorou sa vylúči zo zákona doteraz platný valorizačný mechanizmus.

...
/res/vssr-top-dot.png

Aktuality