Image38201.jpg

Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac o pracovnoprávnej ochrane tehotných žien a zamestnancov starajúcich sa o deti, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 24. 9. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému stravovanie zamestnancov, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému porušenie pracovnej disciplíny a jej dôsledky, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 24. 6. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému pracovný čas (okrem pracovného času v doprave), neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému prekážky v práci, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 22. 5. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak máte nejasnosti v oblasti pracovného práva - dovolenka (nárok, krátenie, čerpanie), neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 6. 5. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak máte nejasnosti v oblasti uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 18. 4. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak máte nejasnosti v oblasti vzniku pracovného pomeru (pracovná zmluva, skúšobná doba, pracovný pomer na dobu určitú), neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 1. 4. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak máte nejasnosti k téme skončenia pracovného pomeru, položte otázku našej autorke JUDr. Jane Kňazovickej, ktorá vám rada odpovie.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 19. 3. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému Peňažné fondy obce/mesta a VÚC, položte otázku našej dlhoročnej autorke Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej, ktorá vám rada odpovie.