Image38201.jpg

Dátum publikácie: 10. 12. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému zástupcovia zamestnancov, ich pôsobenie a práva, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 25. 11. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému doručovanie podľa Zákonníka práce, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 12. 11. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému neplatnosť skončenia pracovného pomeru so zamestnancom, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 22. 10. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému pracovný pomer na dobu určitú, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac o pracovnoprávnej ochrane tehotných žien a zamestnancov starajúcich sa o deti, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 24. 9. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému stravovanie zamestnancov, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému porušenie pracovnej disciplíny a jej dôsledky, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 24. 6. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému pracovný čas (okrem pracovného času v doprave), neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému prekážky v práci, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 22. 5. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak máte nejasnosti v oblasti pracovného práva - dovolenka (nárok, krátenie, čerpanie), neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.