Vyhľadávanie > Online rozhovory
34 výsledkov
Image38201.jpg

Dátum publikácie: 22. 6. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému povinnosti zamestnanca vyplývajúce z pracovného pomeru a právne dôsledky ich porušenia, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 8. 6. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému nároky zamestnanca z neplatného skončenia pracovného pomeru, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému prekážky v práci na strane zamestnanca, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 11. 5. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému skončenie pracovného pomeru z tzv. organizačných dôvodov, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 27. 4. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému stravovanie zamestnancov počas home office a prekážok v práci na strane zamestnávateľa v súvislosti s koronavírusom, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 6. 4. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému opatrenia zamestnávateľov na obmedzenie šírenia koronavírusu z pohľadu Zákonníka práce a jeho novely účinnej od 4. 4. 2020 („home office“, preradenie na inú prácu, dovolenka, neprideľovanie práce, zmena rozvrhnutia pracovného času), neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 23. 3. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému prekážky v práci na strane zamestnávateľa (všeobecne a so zameraním na opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu), neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 9. 3. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému založenie pracovného pomeru, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 17. 2. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému dovolenka v roku 2020, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému preradenie na inú prácu, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.