Vyhľadávanie > Odborné články
3274 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 8. 2021
Dátum publikácie: 22. 9. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

S účinnosťou od 1.8.2021 došlo k niekoľkým zmenám v zákone o tepelnej energetike. Zmeny sa týkajú definície niektorých pojmov, vydávania záväzných stanovísk, ako aj skončenia odberu tepla.

Právny stav od: 1. 1. 2021
Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Článok analyzuje cez platný a účinný právny stav možnosti, za ktorých sa aj osoby pracujúce na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru môžu dostať k stravovaniu podľa Zákonníka práce, keďže zákonný nárok na stravovanie nemajú.

Právny stav od: 1. 1. 2021
Dátum publikácie: 13. 9. 2021
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

Medzi osobitosti cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení patrí aj to, že v rámci poskytovania kvalitnej výchovy a vzdelávania sa snažia realizovať aj alternatívny obsah výchovy a vzdelávania, presadzovať inovatívne metódy a formy, pričom činnosťou týchto škôl je zabezpečené naplnenie práva zákonných zástupcov na výber školy pre svoje deti podľa vnútorného presvedčenia a svedomia.

Právny stav od: 1. 1. 2021
Dátum publikácie: 13. 9. 2021
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

Ak sa konkrétna súkromná základná škola a jej zriaďovateľ rozhodnú pre realizáciu alternatívneho školského vzdelávacieho programu, na čo sa majú pripraviť a ako majú postupovať v procese experimentálneho overovania?

Právny stav od: 1. 1. 2021
Dátum publikácie: 7. 9. 2021
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje oblasti účtovných dokladov z dôvodu pohľadu ustanovenia § 10 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Bližšie sú zostavené otázky v zmysle častých podnetov z praxe samosprávy a verejnej správy. Otázky sa dotýkajú časovej, vecnej a formálnej stránky účtovných dokladov a ich náležitostí, a to najmä príjmových a výdavkových pokladničných dokladov a tiež došlých či odberateľských faktúr.

Právny stav od: 1. 12. 2020
Dátum publikácie: 6. 9. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

V prípade, že chce obec určiť uliciam alebo verejným priestranstvám názov, urobí tak všeobecne záväzným nariadením podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 1 zákona o obecnom zriadení.

Právny stav od: 1. 8. 2021
Dátum publikácie: 27. 8. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Zmeny, ktoré priniesla ďalšia novelizácia, ako aj postup vybavovania, podmienky a povinnosti pri dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa aj pri daňovom bonuse na vyživované dieťa.

Právny stav od: 1. 8. 2021
Dátum publikácie: 27. 8. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Zmeny, ktoré priniesla ďalšia novelizácia, ako aj postup vybavovania, podmienky a povinnosti pri dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa aj pri daňovom bonuse na vyživované dieťa.

Právny stav od: 1. 8. 2021
Dátum publikácie: 27. 8. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Od augusta 2021 sa mení novela zákona o dotáciách. Plošné poskytovanie dotácie sa zrušilo a nastavili sa nové podmienky poskytovania dotácie na obedy pre deti v materských alebo v základných školách.

Právny stav od: 1. 1. 2022
Dátum publikácie: 27. 8. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

V zbierke zákonov vyšiel zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii). Týmto zákonom sa zavádza v poradí tretia verzia odstraňovania povinnosti predkladať úradom rôzne administratívne potvrdenia v styku s orgánmi verejnej moci.

...

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.