Vyhľadávanie > Príklady z praxe
3714 výsledkov
...
Dátum publikácie: 19. 8. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Môže byť poslanec obecného zastupiteľstva členom miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorú v rámci projektu obec zriadi?

Dátum publikácie: 19. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

K zamestnávateľovi (verejná správa) zamestnankyňa nastúpila 1. 9. 2015 ako sekretárka. K uvedenému dňu jej bola započítaná prax 6 rokov a 94 dní. S uvedenou praxou bola zaradená do 8. platovej triedy a 4. platového stupňa. Predchádzajúce zamestnania:

od 1. 12. 1997 do 31. 1. 1998 – administratívny pracovník

od 10. 2. 1998 do 4. 2. 2002 – evidentka vody

od 1. 6. 2003 do 30. 11. 2003 – administratívny pracovník

od 1. 6. 2006 do 31. 12. 2007 – pomocná pracovníčka v zahraničí

Materská dovolenka:

1. dieťa narodené 1. 12. 2010

2. dieťa narodené 11. 10. 2012.

Je do počtu odpracovaných rokov pre zaradenie do platového stupňa započítaná aj doba starostlivosti o dieťa na materskej a rodičovskej dovolenke? Je zamestnankyňa správne zaradená do 4. platového stupňa? Ak nie, má nárok na doplatenie?

Dátum publikácie: 16. 8. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Má obec povinne vystavovať objednávky na tovary a služby?

Dátum publikácie: 16. 8. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Môže obec poskytnúť príspevok občianskemu združeniu na účel obnovy vojenského cintorína, na ktorom je pochovaný aj obyvateľ tejto obce?

Dátum publikácie: 14. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zamestnankyňa nastúpila na tri materské dovolenky počas trvania pracovných pomerov. Ako správne zamestnávateľ započíta započítanú prax, ak:

- prvý pracovný pomer trval od 1. 7. 1995 do 30.  4. 2002, počas ktorého nastúpila na MD s 1. dieťaťom dňa 27. 4. 1999 (doba trvania pracovného pomeru 6 rokov a 304 dní),
- druhý pracovný pomer trval od 21. 4. 2004 do 31. 12. 2012, počas ktorého nastúpila na MD s 2. dieťaťom dňa 30. 8. 2004 a s 3. dieťaťom dňa 21. 7. 2006 (doba trvania pracovného pomeru: 8 rokov a 255 dní).

Započíta zamestnávateľ zamestnankyni do započítanej praxe celú dobu trvania pracovných pomerov bez ohľadu na čerpanie MD, t. j. 15 rokov a 194 dní? Alebo jej zamestnávateľ započíta za MD max. 6 rokov zo súhrnu všetkých MD, t. j. prvý pracovný pomer 6 rokov a 304 dní + druhý pracovný pomer 6 rokov a 324 dní?

Dátum publikácie: 14. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Môže starosta obce poveriť riadením školy do konca júna riaditeľa, ktorého funkčné obdobie končí v januári (môže použiť § 5 ods. 9 zákona o výkone práce vo verejnom záujme)? Dátum výberového konania by v tom prípade vyhlásil na termín, ktorý by danému stavu vyhovoval (asi na mesiac jún)?

Poruší zákon, ak nevyhlási výberové konanie pred ukončením funkčného obdobia? (citácia: „Zriaďovateľ by mal v dostatočnom predstihu pred ukončením funkčného obdobia vyhlásiť výberové konanie, aby mohli byť dodržané lehoty pri procese výberového konania, ktoré sú ustanovené v osobitnom predpise“ (§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme).

Dátum publikácie: 14. 8. 2019
Autor: Viera Kubanková

Učiteľka nastúpila 4. 10. 2018 do práce po rodičovskej dovolenke a čerpá si dovolenku. Zamestnankyňa za obdobie čerpania materskej a rodičovskej dovolenky má nárok na 84,5 dňa dovolenky. V októbri 2018 si vyčerpala 19 dní. Keďže učiteľka, ktorá ju zastupovala, otehotnela a je na PN, tak učiteľka, ktorá si čerpá dovolenku po rodičovskej dovolenke, musí pracovať a nemôže si vyčerpať zostatok nevyčerpanej dovolenky. Koľko dní dovolenky z minulých rokov jej môže zamestnávateľ preplatiť? Za rok 2018 jej vznikne nárok na dovolenku v počet 7,5 dňa?

Dátum publikácie: 13. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Ako zamestnávateľ zaradí od 1. 1. 2019 pracovníčku, ktorá bola zaradená do 9. platovej triedy (asi v roku 2003-2004) a má stredoškolské vzdelanie s maturitou? V tom období sa mohlo odpočítať 5 rokov z praxe kvôli tomu, že nemá vysokoškolské vzdelanie, ale vykonávala prácu, ktorá patrila do 9 platovej triedy. Teraz sa roky odpočítať nemôžu? Alebo to platí stále a zaradí sa do 6. platovej triedy a odpočíta sa 5 rokov z praxe? Alebo do 5. platovej triedy a nechajú sa jej všetky roky praxe? Má odpracované 33 rokov.

Dátum publikácie: 13. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Rozpočtová organizácia zriadená VUC s okresnou pôsobnosťou má tri oddelenia, teda aj troch vedúcich pracovníkov, ktorí riadia len pracovníkov na svojom oddelení. Jeden z nich zastupuje riaditeľa v prípade jeho neprítomnosti. Majú títo vedúci nárok na príplatok za riadenie?

Dátum publikácie: 9. 8. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Je možné regulovať čas predaja v obchodných prevádzkach v obci, ak je taká požiadavka zo strany obyvateľov najmä v cirkevné sviatky a nedele, pričom tieto prevádzky sú prevádzkované živnostníkmi, nie zamestnancami?

...