Vyhľadávanie > Príklady z praxe
5598 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 9. 2019
Dátum publikácie: 14. 5. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová

V rámci sčítania obyvateľov v roku 2021 budú pôsobiť asistenti, ktorí môžu, ale nemusia byť zamestnancami obce. Podľa usmernenia Štatistického úradu SR majú zamestnanci obce z odmeny za výkon asistenta platiť daň a odvody a u osôb, ktoré nie sú zamestnanci obce, má byť ich príjem oslobodený od dane a odvodov. V ktorom zákone je upravené, že príjem sčítacieho komisára je, obdobne ako pri voľbách, oslobodený od dane a odvodov?

Právny stav od: 1. 1. 2012
Dátum publikácie: 14. 5. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková

Keď zamestnanec v roku 2020 kúpil nehnuteľnosť a prenajímal ju, môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane? Alebo si musí podať sám daňové priznanie a zohľadniť v ňom všetky tieto skutočnosti?

Právny stav od: 1. 11. 2004
Dátum publikácie: 14. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Galová

Daňovník zistil, že v daňovom priznaní mal zle uvedený pozemok. Namiesto TTP mal priznanú záhradu. Chce vrátiť daňový preplatok za 5 rokov.

Podá daňovník opravné daňové priznanie za roky 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020? Podá žiadosť o vrátenie preplatku? Je takýto postup správny?

Dostane pokutu za to, že v roku 2016 podal daňové priznanie nesprávne?

Právny stav od: 1. 3. 2021
Dátum publikácie: 14. 5. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Je správne tvrdenie, že finančný príspevok na stravovanie je oslobodený od daní a odvodov jedine v tom prípade, ak sa vypláca vopred? Ak sa nevypláca vopred, ale pozadu vo výplate za uplynulý mesiac, tak je príspevok zdaňovaný?

Právny stav od: 1. 1. 2013
Dátum publikácie: 14. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová

Môže sa doplniť v kolektívnej zmluve, že zamestnancov prijatých na projekt, je možné prijať na dobu určitú dlhšie ako 2 roky počas trvania projektu?

Právny stav od: 1. 1. 2016
Dátum publikácie: 14. 5. 2021
Autor: Ing. Anna Mackovičová

Ako postupovať pri výpočte náhrady platu u starostu obce pri dovolenkovom priemere, pri výpočte náhrady platu pri dočasnej PN a pri výpočte náhrady platu pri prekážkach v práci na strane zamestnanca?

Právny stav od: 1. 1. 2004
Dátum publikácie: 14. 5. 2021
Autor: Ing. Anna Mackovičová

Zamestnávateľ postupuje pri odmeňovaní zamestnancov podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ak zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu vo výške 500 €, aký to bude mať dopad na výpočet náhrady platu za čas, kedy bude zamestnanec čerpať dovolenku? Ovplyvní vyplatená odmena výšku náhrady platu za dovolenku už v tom mesiaci, kedy bola vyplatená?

Dátum publikácie: 14. 5. 2021
Autor: Ing. Anežka Košťálová

Zamestnanec rozpočtovej organizácie obce neminul do konca roka stravné lístky v počte 45 ks v hodnote 180 €. Stravné lístky boli zamestnancovi pridelené na základe odpracovaných dní a prostriedky mu boli strhnuté z výplaty v roku 2020. Zamestnanec navštívil stravovaciu spoločnosť a dohodol sa na výmene stravovacích lístkov. Stravovacia spoločnosť však poslala dobropis a finančné prostriedky za vymenené stravné lístky na účet rozpočtovej organizácie. Ako má rozpočtová organizácia účtovať dobropis za stravné lístky vrátené zamestnancom?

Právny stav od: 1. 12. 2019
Dátum publikácie: 14. 5. 2021
Autor: Ing. Anna Mackovičová

V kompetencii obecného zastupiteľstva je podľa § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení schvaľovať zásady odmeňovania poslancov a zároveň určiť plat starostu. Môžu zásady odmeňovania poslancov upravovať aj odmenu starostu (napr. odmenu za výkon sobášiaceho aktu), ktorý je odmeňovaný podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest?

Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 13. 5. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková

Súkromná materská škola, firma s. r. o., je zaradená do siete škôl a poskytuje len výchovno-vzdelávacie služby podľa školského zákona. Fakturuje len školné pre rodičov. Výchovno-vzdelávacie služby sú od dane oslobodené podľa § 31 zákona o DPH. Avšak musí sa jedna podmienka z § 30 ods. 2 zákona o DPH splniť. Súkromná materská škola vyučuje podľa školského zákona. Zisk firmy sa nerozdeľuje medzi spoločníkov firmy. V tomto prípade nebude spoločnosť sledovať obrat pre DPH. Je tento postup správny?

...

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.