typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý, RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 19. 4. 2016, Bratislava

Prijmite pozvanie na jarné kolo jedinečnej konferencie a príďte sa povoziť na Daňovom a odvodovom kolotoči, kde zohraté trio Mihál – Ozimý – Tužinský odhalí možnosti, ako v súlade s platnými zákonmi znížiť daňové a odvodové zaťaženie majiteľov a zamestnancov firiem.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Termín a miesto konania: 20. 5. 2014, Bratislava

Školenie je určené pracovníkom materských, umeleckých, základných, stredných a jazykových škôl, ktorí zodpovedajú za spracúvanie osobných údajov alebo prichádzajú do styku s osobnými údajmi pri práci pre školu.

Cieľom špecializovaného seminára zameraného na vybraných prevádzkovateľov je poskytnúť účastníkom z radov pracovníkov škôl podrobné informácie o tom, ako spracúvať osobné údaje v súlade s novým znením zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zameraním na bezpečnosť spracúvaných osobných údajov a na výkon kontroly zo strany dozorného orgánu.

Zákon o ochrane osobných údajov ustanovuje povinnosti v nasledovných termínoch:      

     • vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie, ktorou je bezpečnostný projekt, bezpečnostná smernica a základná dokumentácia, s čím úzko súvisí aj poučenie oprávnenej osoby,    do 31. 3. 2014,     

     • príprava na skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby (§ 24 zákona) do 30. 6. 2014,     

     • vypracovanie zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom do 30. 6. 2014.

/res/vssr-top-dot.png

Druh vzdelávania

E-learningové školenie (0)
/res/vssr-top-dot.png

Miesto konania

Banská Bystrica (0)
Bardejov (0)
Bojnice (0)
Dunajská Streda (0)
Košice (1)
Martin (0)
Nitra (0)
Nízke Tatry (0)
Piešťany (0)
Poprad (0)
Prešov (0)
Sliač (0)
Tatranská Lomnica (0)
Trenčianske Teplice (0)
Trnava (0)
Vysoké Tatry (0)
Zázrivá (Terchová) (0)
Žilina (0)
Senec (0)
Jasná (0)
Bešeňová (0)
Demänovská Dolina (0)
online (0)